Първият четвъртък на всеки месец е време за онлайн среща на Алумни клуба, основан през 2021 година от група 1 на Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери.

Ноемврийската среща проведе Боряна Кирилова, част от екипа на Български дарителски форум, отговорна за Комуникациите и програма "Научи се да даряваш" във Форума. Темата, която събра комуникационният експерт и младите лидери в обща среща, бе "Тенденциите в дарителството". Боряна сподели за годишните анализи за дарителските тенденции в България, които БДФ прави на база обеми на дарения, тенденции за подкрепа на каузи, основни дарители, предпочитани сфери на дарителство и други показатели. Представи накратко какви са били резултатите от 2020 година, фокусирайки се върху кризата с коронавируса, която е оказала значително влияние на дарителските практики в страната, като е повишила даренията както от големи компании, така и от физически лица.

Боряна разкри и данни от анализа за 2021 година, който се подготвя в момента и предстои да бъде представен от Форума съвсем скоро.

Накрая срещата завърши с дискусия по темата дарителство. Оформи се и допълнителен разговор за пасивността на местните общности и за възможните начини за въвличането им в полезни каузи чрез дарителство и доброволчество.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!