Доброволците са незаменим ресурс за всяка гражданска организация. Те допринасят със своето свободно време и ентусиазъм за постигане на целите й. Доброволците могат да изпълняват множество роли, като например да помагат в организацията на събития, да извършват проучвания, да предоставят консултации на потребителите или да осъществяват комуникацията с медиите. С тяхно съдействие могат да се постигнат повече резултати, да се намали бюджетът за персонал и да се усъвършенстват услугите и дейностите, които се предлагат на обществото.

Работата с доброволци не означава просто да пуснеш публикация в социалните мрежи, да събереш няколко човека и да разчиташ на тяхната самоинициативност. Всъщност е от огромно значение да се обърне внимание на това как се въвличат тези нови хора, дали те припознават нашата кауза, получават ли правилно и достатъчно обучение, като успоредно с това трябва да се следи дали видимо са удовлетворени от това, с което са се ангажирали.

В проект "Инициативата" решихме да отделим специално внимание на темата "Работа с доброволци". Важно е участниците в проекта да осъзнаят колко ценна е всяка допълнителна подкрепа, когато работят по дадена кауза, но непрекъснато са "атакувани" от неочаквани трудности.

По темата с младежките лидери говори Моника Писанкънева, програмен директор във Фондация "Работилница за граждански инициативи". В рамките на един час в онлайн среща на 6-ти юли 2023 г. тя сподели с тях съвети къде биха могли да потърсят доброволческа подкрепа и начерта 5 основни елемента за успешно включване на доброволци в различни каузи. По-късно в разговора разкри потенциалните проблеми и решения, когато работим с хора с различни разбирания и кои са ключовите въпроси при подбор на доброволци в НПО.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" (Инициативата) на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!