С настъпването на есента се възобновиха обучителните срещи в рамките на второто издание на Инициативата. Темата на последната среща от 5-ти октомври 2022 година бе "Как се правят уебинари?" и е вдъхновена от времето, когато срещите онлайн бяха станали част от всекидневната работа на хората в НПО сектора, поради разпространението на коронавируса в цял свят. Макар сега нещата да са се нормализирали, това не изключва необходимостта от онлайн срещи и обучения в определени ситуации. Още повече срещите в дигитални платформи позволяват да достигнем до по-голяма аудитория, с която да артикулираме посланията си и да търсим нови съмишленици, да провеждаме обучения, да повишаваме уменията на хора, с които работим и т.н.

Илияна Николова, изпълнителният директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи" /ФРГИ/, представи презентация по темата, успоредно с която сподели опита на Фондацията, натрупан през последните 2 години, а и не само. Обсъди възможностите срещите, които провеждаме да бъдат по-атрактивни, а аудиторията по-въвлечена.

На 2-ри ноември се проведе втората част от обучението. Симона Бондикова, която е част от екипа на Фондация "Работилница за граждански инициативи", разказа за техническите особености при организацията на онлайн срещи.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!