Между 17 - ти и 19 - ти септември 2022 година младежките лидери, участници в проект Инициативата, се включиха в обучение по Design thinking в София. Срещата проведоха съвместно Моника Ковачка – Димитрова, програмен директор на глобалния технологичен лидер SAP Labs Bulgaria, която представи и самия подход, заедно с Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", която пък сподели допълнителен опит при работата с кауза и инспирирането на нови идеи за справяне с дадени проблеми.

Преведено буквално на български език "Дизайн мислене" е иновативен метод за решаване на комплексни проблеми, от които се зараждат много нови идеи и включва креативен творчески подход /стратегически, познавателни и практически процеси/.

По време на тридневното обучение се състояха практически упражнение по дизайн мислене (Design thinking), в което участниците се разделиха на 2 групи. Задачата им бе да си изберат проблем, върху който да разработят нов метод за намиране на решението му. Едната от групите успя да се обедини около теоретичен казус, касаещ дете с физически увреждания, на което му предстои да се запише да учи в първи клас. Следствие на проведените дискусии и разработените примерни теории, се сформира работна група от част от младежите, които дори след края на обучението регулярно провеждат онлайн срещи и обсъждат възможности за реализиране на сформираните идеи.

Обучението е част от второто издание на проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!