Вече седемнадесета поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя граждански организации от цялата страна да работят за подобряване на живота в местните общности. За да бъдат лидери на промяната в местна общност, гражданските организации трябва да повишават своите знания и умения, както за разпознаване на проблемите в общността, така и за постигане на по-добри резултати при тяхното разрешаване. Затова споделяме информация за програмата ViabilityNet 3.0 - „Израсни (с) твоята общност”, чрез която представители на сектора, които работят за подобряване на живота в местната общност могат да повишат ефективността от своята работа.

Програмата предлага възможности за усъвършенстване и обмен на опит между лидери на местни общности. Участниците  ще получат различни инструменти, чрез които да повишат своите знания и умения за развитие на общности. Предоставят се и средства за четири обучителни срещи, финансова подкрепа за проекти в местната общност, ментор, консултации и група от съмишленици, която да подкрепи участниците.

Участниците се избират на конкурсен принцип. Процедурата за набиране на кандидати за 2018-2019 г. започна на 2 февруари 2018 г. Крайният срок за изпращане на кандидатури е 10 април 2018 г. Кандидатствайте тук.

ViabilityNet 3.0 е програма на чешката фондация „Via“ и е насочена предимно към хора от региона на Централна и Източна Европа, но в нея могат да вземат участие и такива от Западна Европа. Програмата стартира през юни 2017 г., когато са избрани участниците в първия кръг. До момента са проведени три срещи – първата в Словакия, втората в Сърбия, а третата в началото на февруари 2018 г. в Румъния. Повече можете да научите тук.

Снимка: фондация „Via“

Сподели!