Вече две години мобилен образователно-развлекателен комплекс „Приятел на колела” на шуменското сдружение „Алдора” два пъти месечно гостува в селата Градище и Царев брод и чрез срещи с представители на изкуство, култура, различни професии и занятия, подкрепя децата от тези малки населени места да развиват интересите и способностите си. Проектът се реализира по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и с финансовата помощ на Фондация „Велукс“.

Ето какво споделят участниците в проекта:

Росица Василева, Ръководител на проекта

Като важни ефекти на проекта мога да посоча деца с повишено самочувствие и окуражени за развиване на собствените си силни страни, и мобилизиран местен ресурс в подкрепа на децата.

Беше важно децата да усетят, че тяхното мнение е чуто и възрастните се съобразяват с тях и ги приемат като партньори. За да са максимално полезни нашите усилия трябваше да спечелим доверието и да постигнем близост с децата. Говорихме си много, влизахме в различни ситуации, решавахме казуси, питахме децата за всяка следваща стъпка.

Това изискваше и участието на техните родители и на всички възрастни, които са близо до тях. Освен, че се включиха в някои от дейностите заедно с децата, чрез консултации и разговори съдействахме на възрастните да се почувстват по-подготвени и по-уверени в ежедневните си контакти с децата.

Като партньори или за отделни дейности бяха привлечени и местните общности в лицето на училищата, читалищата, религиозни общности, местни власти.

Важно е участието и ангажираността на всеки един от тях, защото децата не се формират само у дома или в училището и само с общи усилия може да се постигне по-разбираща, по-сигурна и окуражаваща среда за децата.

Тихомир Трифонов, Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Царев брод

Училището се старае да обедини много местни ресурси за добруването на децата. Проект „Приятел на колела” беше още една възможност в тази посока.

Румяна Панайотова, Директор на ОУ „В. Левски”, с. Градище

Много беше важен модулът, свързан с професионалното и кариерно ориентиране на децата. Срещите по проекта представиха възможности за продължаване на образованието в големия град и изиграха важна роля при избора на учебно заведение.

Янка Иванова, доброволец

Няколко години работя в с. Градище. Проектът промени гледната ми точка, защото никога не бях си представяла, че с опита си мога да съм полезна и интересна на децата тук. Пак бих се включила като доброволец.

Бахар Хасанова, родител

Доволна съм, че ние, родителите бяхме провокирани да се включим в някои от дейностите. Видяхме децата от друга гледна точка – как общуват с връстници, как работят в екип. Консултациите ни насочиха към някои проблеми и възможности за решаването им.

Юке Хюсеин, Секретар на читалище „Отец Паисий” , с. Градище

Радвам се, че читалището беше част от този проект. Важно е институциите по места да подкрепят децата и едновременно с това да си дават сметка за техните интереси и желания. Колкото и да е трудно, трябва да намираме начин да отговаряме на детските очаквания.

Стефан Жеков, кмет на с. Царев брод

Изненадан бях, че децата се интересуваха от устройството на общностния живот. Доволен съм, че пожелаха да отделят от времето и труда си за инициативи в полза на селото.


Сподели!