Дарителската кампания „За децата на Милен“ е организирана от приятели и колеги-журналисти на Милен Цветков с административната подкрепа на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Кампанията се организира с предварително полученото съгласие на децата на Милен (в случая на непълнолетното му дете – Боян, съгласието е дадено от неговата майка).

При приключването на кампанията ще Ви информираме за точната сума, събрана в резултат на дарителската инициатива. С набраните средства ще бъде учреден Попечителски фонд, който да управлява разходването на средствата. Фондът ще бъде учреден към Фондация „Работилница за граждански инициативи“. За управлението на фонда ще се създаде специален Съвет от минимум 3 и максимум 9 човека. Членове на съвета ще бъдат журналисти и обществени фигури, които са работили и познават добре Милен и/или неговото семейство. Дарените средства ще бъдат съхранявани в индивидуална сметка, специално открита от ФРГИ за целта, и с която ще може да се разпорежда само Попечителския съвет.

Средствата ще бъдат разходвани за нуждите по отглеждане, грижа и образование на децата на Милен Цветков. Доколкото неговата дъщеря е вече на 24 години, Попечителския съвет ще взима решенията за подкрепата към нея, воден от отговорността ни към Милен и реалните й нужди.

Уважаваме правото на траур на най-близките! Затова на по-късен етап Попечителският съвет ще се срещне с децата и майката на сина му, за да обсъди подходящата подкрепа за всяко от тях. Разпределението на помощта ще става поетапно – година след година и съобразно конкретните нужди. Решенията на Съвета на попечителите за разходване на средствата ще бъдат взимани с консенсус. За финансовите средства на фонда ще се води стриктна отчетност и контрол, съобразно действащото законодателство. Ежегодно ще се публикува информация за отпуснатите средства и целите им. Участието в Попечителския Съвет е изцяло на доброволен принцип и никой от членовете му няма да получава каквито и да е суми за работата си!

Средствата се събират чрез platformata.bg – дарителска платформа, която позволява да се дарява през 3 различни канала според неговото предпочитание или удобство: (1.) Дарение с кредитна или дебитна карта онлайн през системата Борика към ПОС терминал; (2) дарение през Paypal, с кредитна или дебитна карта; (3) по банков път – през специална дарителска сметка. Даренията онлайн се отразяват веднага в профила на каузата, докато тези по банков път се отразяват веднъж седмично.

Има и още една възможност за данъчно признати дарения от американски данъкоплатци - дарение чрез CAF America (Charities Aid Foundation). CAF America е регистрирана 501 (с) 3 организация и даренията от Американски субекти към нея се ползват от данъчно облекчение за дарение.

Планирано е кампанията да набира средства в рамките на следващите два месеца – до 19 юни 2020 година. Първоначалната цел на кампанията бе да се наберат 100 000 лева. Само за 24 часа събраните средства надхвърлиха тази първоначална цел.

Признателни сме и благодарим на всички, които вече дариха, така че в този тежък момент да дадем заедно малко повече сигурност и подкрепа за децата на Милен!

Сподели!