На 7 юли ще се проведе шестото поредно издание на инициативата от 18.00 часа в Арт салона на радио Варна. Четири каузи на граждански организации ще търсят подкрепата на дарители. Проектите са избрани след конкурсна процедура в рамките на програма за подкрепа на иновативни граждански инициативи от област Варна.


„Дарителски кръг" е събитие, което създава възможност за директен контакт между организации, които търсят средства за финансиране на своите проекти и дарителите. Дарителски кръг „За Варна" се организира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ). Този механизъм се реализира от 2012 г. и е помогнал за реализиране на 17 проекта на нестопански организации на обща стойностст 83 000 лв.


На предстоящото шесто издание на „Дарителски кръг за Варна " ще бъдат представени следните каузи:


• ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Е ЗАБАВНО!
Безвъзмездно предоставяне и популяризиране на специфични образователни продукти и услуги, които способстват за цялостното детско развитие, чрез използване на игри в чуждоезиковото обучение. Организация – изпълнител: Сдружение "Oбразовай и вдъхновявай". Проектът ще предостави иновативна педагогическа практика, насочена към използването на игри и игрови упражнения в ранното чуждоезиково обучение на деца от 2 до 7 годишна възраст. За работа с новата образователна програма ще бъдат обучени над 200 учители от детските градини във Варна. В рамките на проекта ще се изработят и разпространят специфични образователни продукти, които ще се предоставят безвъзмездно на учителите

• МОБИЛНА ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ТАЛАНТИ
Интерактивна форма за социална интеграция, за преодоляване на изолацията и най-вече за ранното разкриване на потенциалните възможности на децата, чрез осмисляне на свободното ваканционно време, за развитието на детската личност. Организация – изпълнител: Асоциация „Да съхраним жената". Инициативата е в подкрепа на семейства в риск с грижа за техните деца. В рамките на проекта ще се реализират дейности, фокусирани в творческите ателиета с над 20 деца от социалните институции в града. Ще бъде организиран празник „Зная, мога и искам да успея" с участниците от ателиета, които ще се представят пред публика и ще получат за стимул награди, дипломи, грамоти и похвали.

• МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „ART STARS – ЗВЕЗДИ НА ИЗКУСТВОТО"- Варна, 2016 година
Арена на творчески срещи в различните жанрове на вокалното изкуство: класическо пеене, поп и джаз пеене и народно пеене. Организация – изпълнител: Фондация „Звезди на изкуството". Второто издание на Конкурса "Art Stars – Звезди на изкуството" ще обедини над 100 индивидуални изпълнители и около 10 колектива. Събитието ще помогне да се открият и отличат много талантливи деца и младежи, като им даде възможност да покажат своите дарби на този международен форум.

• ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ
Една нова инициатива на Обществен дарителски фонд за Варна, свързана с учредяване на специален фонд за стипендии на студенти от ромски произход.

 

Сподели!