Формуляри за кандидатстване се приемат до 18 часа на 31 март, 2015 година, а подробности за конкурса и „Програма за развитие на обществените фондации в България“ ще намeрите тук.

Ако вие сте организация, която развива дарителството като един от основните ресурси за подкрепа на граждански каузи или предлагате иновативни начини за привличане на дарители, може да кандидатствате в конкурса.

От юли 2009 г. ФРГИ подкрепя създаването на инфраструктура за дарителство и улесняване на дарители от една общност да даряват за каузи в своята общност. Ние правим това чрез „Програмата за развитие на обществени фондации в България“, фонд “Развитие на лидерство в местната филантропия", който е част от програмата.

Повече информация за програмата на: communityfoundations.bg

Сподели!