Обръщали ли сте внимание на изгледа на българското държавно училище – на сградата отвън и отвътре, на двора му...?

Санирана със сменена (напоследък) дограма правоъгълна постройка, чийто скучен архитектурен облик не може да се подобри дори и при рeдките случаи на упореба на якри бои върху фасадите.  

Отвътре – стени в подтискащи мръсно-бежови, кафяви или „отровно“ зелени цветове, на чийто фон са разположени чинове и шкафове от 70-те години на 20 в. Снимки и „агитационни“ материали, произведени още по-отдавна, които би трябвало да внушават респект и самочувствие на подрастващите, висят разкривени и потънали в прах.

Отвън в училищният двор, застлан с асфалт или бетон на дупки,  обикновено самотно стоят порутени спортни съоръжения – баскетболно табло без кош, футболна врата без мрежа....

 „Пари няма“ ще си помислят повечето или просто ще чуете този израз, произнасян като мантра от учителите и от служителите в общините. Но не е така. Всеки от тези детайли може да се промени, достатъчно е да сте мотивирани да промените към по-добро средата, в която живеете, да поискате да дадете своя принос за постигането на някаква кауза и да знаете, че това зависи и от Вашите лични усилия.

Така в началото на месец април тази година стартира проекта „Градини за биоразнообразието“, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) по програма „Общностно развитие и гражданско участие“, с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

 Искахме да променим визията на едно селско училище, започвайки с неговия двор – училище „Св.Св.Кирил и Методий“ в с. Николово, Русенска област.

Тръгнахме от поговорката „Каквото посееш, това ще пожънеш“ като крайната цел беше от една страна да се подобри училищното дворно пространство, а от друга - да създадем нов, различен модел за ангажиране на младите хора с проблемите на опазването на околната среда в най-широк смисъл – неговите природни, социални, икономически и културни аспекти.

 109 ученици от 1 до 8 клас, от различни етнически групи, 12 учители, екипът на БДЗП, инициатор и изпълняващ  проекта и доброволци – това са участниците в начинанието. Хора с различни професиии, образователен и културен ценз, разнообразен социален състав и опит, започнахме този „експеримент“.

 Той включваше няколко етапа: теоретично и практическо обучение; изготвяне на проекти от учениците и представянето им; избор на окончателен вариант на проект за „Градина на биоразнообразието“; реализацията му и представяне на резултата пред местната общественост.

В течение на проведените обучения в областите на географията, биологията, ландшафната архитектура и Ланд арт, постепенно у всеки участник, узряваше собствена идея за „мечтания училищен двор“. 

 Стимулираната  креативност и нарасналото самочуствие за собствената роля в училищния живот се проявиха ярко в организирана изложба с ученическите проекти за „Градини на биоразнообразието“,  в презентациите и арт инсталациите.

Сподели!