В обявения за Световен ден  за борба с тормоза в училище, 24 февруари 2016 г., ученици и родители от с. Градище се срещнаха с екип от психолози за да обсъдят и научат какво провокира агресията и как да се справят с нея.

20 ученици от местното основно училище се включиха в тренинг, който да им помогне да се справят с агресията. Докато учениците участваха в различни интерактивни игри, техните родители дискутираха по темата. Общо 30 родители обсъждаха какво поражда агресията, как се разпознава и как могат да помогнат на децата си да се справят с нея.

Срещата се проведа в рамките на проект: Мобилен образователно-развлекателен комплекс „Приятел на колела“, реализиран от сдружение „Алтернативи, доброволчество, развитие“ /АлДоРа/ - Шумен по програма „Дъга“ 2015-2017. Проектът подкрепя развитието и социалното включване на деца от малки населени места, отглеждани само от един родител или от техни баби и дядовци.  Проектът залага на създаване на инициативи за активното участие, както на децата, така и на техните родители или близки и на достигането на тези услуги на място до тях.

Проектът има за цел да подпомогне  децата в развивитието на техните таланти и умения, да ги подкрепи във формирането на умения за междуличностно общуване и справяне с конфликтни ситуации и да стимулира родителите и близките да участват пълноценно в техния живот.

Програма „Дъга“ 2015 - 2017  се осъществаява на национално ниво благодарение на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в 24 български града. Чрез програма „Дъга“, ФРГИ цели да създаде критична маса организации и съмишленици, които са обединени от нуждата за инвестиране в детското развитие, първичната превенция и неформалното образование. Програмата стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на фондация „Велукс“.

 

 

Сподели!