Днес, на 12 ти август отбелязваме Международния ден на младежта. Денят е обявен от ООН през 1999 г., а у нас се чества от 2007 г. Неговата цел е да насочи внимаманието върху потенциала на младите хора и той да бъде максимално разгърнат посредством кампании, акцентиращи върху многообразните им умения, интереси и стремежи.

По повод Международния ден на младежта попитахме  младежи, които са част от екипите на Младежките банки, какво е за тях дарителството и защо според тях е важно да реализират дарителски кампании.

„Ние от Младежка банка Кюстендил набираме средства предимно от концертите, които организираме. След това със събраната сума финансираме идеите на младежи от нашия град. Щастлива съм, че мога да допринеса за реализрането на редица младежки проекти“.

 Антония Иванова от Младежка банка Кюстендил.

„Според мен е изключително важно младежите да се занимават с дарителство, защото по този начин в тях се възпитава чувство за отговорност, съпричастност, колективност и готовност да помогнеш. Удовлетворението от това, че със собствени усилия си помогнал за постигането на поставена цел, е стимул за още по-усърдна работа и постигане на все по-добри резултати.“

Маринела Първанова, Младежка банка Монтана                                                                                       

„Даряването е процес, чрез който казваме: „Ти си важен! Струва си да дам времето, уменията си, парите си, вещите си за теб! За да можеш да продължиш по пътя си с вдигната глава. И не искам нищо в замяна, достатъчна е една усмивка.“

Мадлен Зашева, Младежка банка Перник

„Аз възприемам дарителството като социална отговорност за устойчиво развитие на обществото като цяло. Във всички дарителски акции, организрани от нашата Младежка банка влагаме много енергия и талант, защото вярваме, че по-доброто бъдеще на Пазарджик е ръцете на младите хора.“

Димитрина Шейретова, Младежка банка Пазарджик

 „Организирането на дарителски кампании и след това разпределянето на набраните средства сред младежките групи, ни дава много. Дава ни удовлетворението от това, че си помогнал на някого, безценни усмивки и благодарни погледи на хората, на които си помогнал..."

 Александър Димитров, Младежка банка Шумен

Програма Младежка банка се финансира на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата стартира през 2012 г., а от тогава насам над 350 младежи са обучени как се набират и разпределят средства, а близо 23 000 са получили подкрепа от екипите на Младежките банки да реализират своята идея. През 2016 – 2017 година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ поркрепя 14 Младежки банки в 14 града: Видин, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Лом, Монтана, Пазарджик, Перник, Силистра, Сливен, София, Стара Загора и Шумен. В края на август Фондация „Работилница за граждански инициативи“ организира ежегодният обучителен лагер за екипите на Младежките банки, подкрепени през 2016 г. По време на четиридневното обучение младежите ще научат ефективни практики за привличане на доброволци и сподвижници, за набиране на средства, както и ще придобият умения за позициониране и популяризиране на Младежка банка на местно и национално ниво.

Тук можете да видите как от информационния сайт OFFNews.bg видяха екипа на Младежка банка Кюстендил по случай Международния ден на младежта.

 

Сподели!