Анна Радева

Казвам се Анна Радева и съм изпълнителен директор на Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна”.

Организацията е учредена през 2012 г. от изявени общественици. А от тогава до сега сме подкрепили над 46 проекта на обща стойност над 160 000 лева. Учредяването на Фонда беше подкрепено от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Обществен дарителски фонд за Варна“ е единствената организация в регион Варна, която системно работи за развитие на местното дарителство. Присъствието на обществената фондация е  особено важно за града, тъй като тя  дава шанс за много граждански организации и неформални групи да реализират своите идеи с набраните от дарители средства. Вече много варненци знаят за Обществен дарителски фонд за Варна.  Граждански групи и НПО кандидатстват със свои проектни идеи по време на конкурсите, които провеждаме през годината. Организации търсят  нашата подкрепа не само за финансиране на различни инициативи и каузи, търсят ни и за обучения на гражданския сектор относно това какви са ефективните модели за работа с дарители.

Организацията ни е търсен партньор от страна на бизнеса. Например в момента стартираме две съвместни благотворителни програми с фирма „Brandmax" ЕООД . Ще подарим на варненци алея на шаха с маси за обществено ползване за игра на шах, както и една иновативна кампания за набиране на средства посредством хидравлични тунели за стотинки.

Набираме средства по няколко начина: чрез първата във Варна платформа за онлайн дарения, интегрирана в сайта на организацията; чрез лични разговори с представители на бизнеса; чрез събитията „Дарителски кръг за Варна“, на които присъстват стотици индивидуални дарители; чрез дарителски кутии и чрез различни благотворителни акции. Благодарение на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ние познаваме голяма част от иновативните модели за дарителство, които прилагаме. Безспорен пример за това е моделът „Дарителски кърг“, въведен в България от ФРГИ.

Най-важното за да изградиш общност от дарители е да поддържаш непрекъснат контакт с тях и отношенията да се основават да взаимно доверие. Даряването не е еднократен акт, това е процес който трябва да се управлява. Организацията ни подържа електронен бюлетин, който изпраща до над 400 имейла на дарители и партньори всеки месец. Това е един от начините да имаме обратна връзка към дарителя и отчет какво се случва с дарените от него средства.

Един от най-големите ни успехи е това, че голяма част от каузите, които подкрепяме след това се превръщат в устойчиви програми и инициативи с общинско или държавно финансиране. Например стипендиите, които Фонда няколко години по ред дава на студенти по медицина с научни постижения се превърна в постоянен ангажимент на МУ-Варна. Международния кинофествивал за младежко документално кино и Международния музикален конкурс Арт старс-Звезди на изкуството“ се проведоха за първи път с финансовата подкрепа на Фонда и имаха голям успех. Тази година бяха техните втори издания, но вече подкрепени и от община Варна.

В момента се изпълняват четирите проекта, които са финансирани чрез Дарителски кръг за Варна. Стартирахме и мащабна кампания, свързана с подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование. В рамките на инициативата с подкрепата на дарители беше учреден фонд за стипендии на студенти от ромски произход, които са застрашени от отпадане поради невъзможност да заплатят следващ семестър или такса за общежитие, но имат желание да продължат своето образование във висше учебно заведение. Към настоящият момент Фонда има възможност да предостави четири стипендии за подпомагане на студенти от уязвими групи.

Сподели!