Месец преди церемонията на деветите награди „Заедно“, с които Фондация „Работилница за граждански инициативи“ отличава и поощрява дарителството в България, говорим с хората, които стоят зад победителя в категорията, Най-ефективна кампания 2013, платформата „За България“.

Разкажете за проекта, с който миналата година спечелихте награда „Заедно“? 

Чрез платформата за взаимна подкрепа на добрите и положителни идеи „ЗаБългария“, помогнахме на над 50 различни кампании на регистрирани организации, просто дейни групи хора или индивидуални ентусиасти да сбъднат своята некомерсиална идея. Чрез платформата и общността на „ЗаБългария“, която наброява над 1000 регистрирани съмишленици, случайни хора се включваха и подкрепяха с избрана от тях сума всеки проект. Основната цел, с която се обединихме и създадохме общността и платформата беше набирането на средства от дребни съмишленици и дарители „краудфъндинг“ за малки проекти, които носят трайна промяна. Разбира се, покрай финансовата подкрепа се получиха и безброй сътрудничества и взаимопомощ между съмишлениците в общността, което доведе до още по-голяма успеваемост на проектите. Нашият екип играе роля на координиращо и свързващо звено между отделните съмишленици, за да се случват много от проектите.

Какво прави една кампания ефективна?

Основният отговор на това дали една кампания е ефективна или не е КАК ще се реализира тя. Методите и каналите, по които се осъществява до голяма степен определят нейната ефективност. В нашият случай, чрез автоматизираният сайт и платформа на „ЗаБългария“ дадохме възможност над 50 различни проекта и идеи да наберат по-голяма или по-малка подкрепа на чисто пазарен принцип. Всеки съмишленик подкрепя, която идея го е спечелила и с каквато сума прецени по онлайн път. От тази година вече поддържаме почти всички налични платежни методи в България (Paypal, EPay, EasyPay, Банков превод и внасяне на сума на ръка по проект в офисите на  Easy Pay. С две думи, цялата ни идея е ефективна, защото без поддържане на цял екип от хора и предимно с модерните технически средства позволяваме на много инициативи да добият популярност, да наберат необходимите им средства, да съберат съмишленици и да видят бял свят без това да коства някакви сериозни разходи за организация на процеса.

Какво е отношението ви към наградите „Заедно“?

Наградите „Заедно“ по безпристрастен начин показват кой в сектора е показал „по-добри“ и ефективни резултати, тоест е помогнал на повече хора. В този смисъл наградите спомагат за даването на  признание за това и допълнително поощряват.  

Смятате ли, че дарителството в България има нужда от повече популяризиране и какви са начините това да се случва?

Според нас дарителството като начин на мислене трябва да се стимулира, но това е и естествен процес. Когато организациите се научат да показват и защитават по прозрачен начин какви са техните резултати по отделни проекти или като цяло от дейността и хората виждат ефекта, то те естествено ще искат да отделят повече средства за дарителство. НПО организациите трябва да осъзнаят (независимо дали им се иска или не), че те са в пряка конкуренция с мол-овете, кината, ресторантите и т.н. за свободните пари на хората. Затова те трябва да докажат, че с „инвестираните“ от хората пари в тях, ще донесат пряка или косвена полза за дарителите, обществото и България като цяло.

Наградите „Заедно“ се организират от ФРГИ за девета поредна година. Церемонията по връчване на отличията ще се състои на 2 юли, 2014 г. в София.

Сподели!