„Не е възможно да се направи по-голямо
благодеяние на младия човек от това да се
представи безплатен достъп до добра
обществена библиотека”


Джон Брайт – английски политически деец


Живеем в динамично време на бързи обороти. По телевизията и печата четем новини – бой и скандали в ромски махали, взривове в малки села, съсипана реколта от проливни дъждове. А кое е това, което може да „взриви” духа на младия човек, да бъде предизвикателство за него, да го отдалечи от делничните проблеми, да го направи по-добър човек? Книгата, една добра книга, която можем да вземем от библиотеката – читалищна или училищна. Един немски философ Шопенхауер е възкликнал за книгата „Това е хартиената памет на човечеството”, „библиотеката е единствената надежда и неунищожима памет на човешкия род!”


Училищното настоятелство при СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Криводол спечели през 2014/2015г. проект за обновяване на училищната библиотека по програма "Знания за успех" на ФРГИ и SAP Labs България.  Библиотечният фонд бе обогатен с много учебници, помагала, текстови задачи и художествена литература, компютърна конфигурация и нов дизайн.


Това направи лесен достъп на всички ученици до книгата. 70% от децата са с нисък социален статус, роми, които нямат книги и библиотеки в къщи. Никога не са купували книги, не са им подарявани книги, не познават книгата като добър приятел и двигател на въображението.


Спомняме си с умиление за детските години, когато грабвахме по една книга и се усамотявахме в стаята, за да я изчетем на един дъх. Независимо от кой автор и какъв е сюжета. И от „най – загубената” книга има какво да научи човек. Тази магия на четенето не познават днешните деца. Ето защо с този проект училището реши да направи книгата – предизвикателство за всяко дете. И го постигна.

Във всеки от етапите на обучение – начален,прогимназиален и гимназиален – СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” бе проведена литературна дискусия „Моята любима книга”. Участваха с желание учениците, като самостоятелно прочетоха книги не само от задължителната литература за всеки клас. Според интересите и възможностите написаха есета, обмениха информация за любими герои, любими цитати от книги, драматизираха приказки, изготвиха презентации за автори и романи, откриха възникването на книгата, написаха нейната история. Предварителната подготовка осъществиха съвместно с учителите по български език и литература и музика, класни ръководители, родители. Активното участие и желание показа, че книгата има място в училищния живот и в живота въобще, че тя е предизвикателство за учениците.

С обновения библиотечен фонд училищната библиотека помогна за по – високи резултати на НВО в IV и VII клас през учебната 2014/2015г., подобри качеството на обучение по различните учебни предмети.

Много са преимуществата на нашия век – компютрите, телевизията, интернета, новите технологии, телефони. Информацията може да се получи по много начини. Но само в библиотеката книгите са достъпни за всички. Само те могат да ни научат да съхраним способността да се радваме и да се смеем, да вярваме , че има смисъл да се борим срещу всички страхове, несгоди, лишения, лоши новини. Всеки човек, който чете за забавление и удоволствие или да си извади някаква поука от написаното, може да промени живота си, да стане по-добър човек. С книгата светът е по-хубав, само библиотеката може да възпита децата в любов към книгата, а от това по-ценно няма. Ще завърша с мисъл на Достоевски „Учете и четете.Четете сериозни книги. Животът ще направи останалото.”

Сподели!