Консултативният съвет към програма "ИРИС" разгледа две нови проектни предложения на редовната си среща в четвъртък. На срещата за финансиране бе одобрен проектът на една организация. Това е Сдружението за общественополезна дейност Екомисия 21 век от град Ловеч. Сдружението ще получи финансиране в размер на 14 хиляди лева, за да реализира идеята си.

Досега общо 24 организации са получили финансиране по програмата.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!