През последните пет години Фондация „Работилница за граждански инициативи“ работи активно в подкрепа на ученици, студенти и преподаватели в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Тази тенденция е в отговор на очакванията на пазара на труда, както и на нарастващата необходимост от създаване на условия за учене чрез преживяване и разбиране на практическите приложения на учебния материал.

През 2018 г. ФРГИ разширява работата си в подкрепа на хора, които да се развиват в областта на математиката и информатиката, чрез новоучредения фонд „ФМИ инициативи“. Фондът е създаден при ФРГИ през март 2018 г. и обединява преподаватели, студенти и бизнес лидери, които искат да развиват професионалното и научно развитие на преподаватели, студенти, млади учени, учители и ученици в областта на математиката и информатиката.

Освен за подкрепа на ученици, студенти и преподаватели, фондът ще набира средства за организиране различни научни и образователни инициативи. Подпомагани ще бъдат изявени студенти и преподаватели на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет.

Предвижда се в рамките на фонда да бъдат организирани и инициативи, свързани с кариерното развитие на колегията и студентите от ФМИ. Повече за Фонда, четете тук.

Запознайте се с останалите инициативи на ФРГИ в подкрепа на образованието по математика, информатика и ИТ тук.

Сподели!