Фондация „Работилница за граждански инициативи“ организира онлайн информационна среща за програма „ИРИС“, за да представи идеята на програмата, както и да отговoри на всички възникнали въпроси от страна на потенциалните кандидати. Срещата ще се проведе на 30-ти юни от 15 часа, с продължителност 1 час и ще се осъществи през българската платформа за организиране на събития, EVEDO.

Защо тази среща е важна?

Пандемията от COVID-19 постави сериозни предизвикателства пред България в областта на здравеопазването и икономиката. Има реална опасност кризата да се завърне и дори да задълбочи още повече положението на най-уязвимите групи в обществото.

Официалната статистика показва, че 84 000 български граждани са останали без работа, регистрирани в бюрата по труда. Значим е и броят на хората в неплатен отпуск, самоосигуряващи се или собственици на микро бизнеси, които в момента са в затруднено положение.

В допълнение към вече съществуващя висок ръст на бедност в страната, сравнен с останалите страни - членки на Европейския съюз, кризата постави големи групи от деца и техните родители в тежки условия за живот. Тези семейства имат нужда от помощ, за да преодолеят тежкия момент.

Каква е целта на програмата?

Програма „ИРИС“ има за цел да подкрепя такива семейства и да намали риска от раздяла на деца и родители, като осигури средства за покриване на основните им нужди.

Кой може да участва?

Програмата ще финансира граждански организации и граждански групи, които предоставят помощ на нуждаещите се семейства в цялата страна. Програмата е насочена именно към тези организации, защото те познават семействата, знаят проблемите и нуждите и са на местата, където живеят семействата в нужда.

Как да се включите?

За да се включите в срещата и да научите повече за програмата и за това как да кандидатствате, трябва да се регистрирате предварително на следния ЛИНК.

Програма „Ирис“ е създаден по идея и инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа на децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. За първите 15 дни от обявяването й са получени предложения от 22 регистрирани организации и 1 читалище от 19 населени места, като търсената от тяхна страна сума е на обща стойност 436 815 лв.

Еведо подпрепя НПО в България - Вижте как!

Сподели!