Фондация "Работилница за граждански инициативи" публикува Годишен отчет за 2019 година, в който включва подробно описание на работата ни през изминалата година. От него можете да научите за вдъхновяващите програми и проекти, по които екипът работи неуморно. През годината продължихме да работим за социално развите, като предоставяхме финансова подкрепа на граждани и техните организации, както и изпълнявахме наши оперативни програми в областта на демокрацията и човешките права. Темите, в основата на работата ни, включваха образование и медиина грамотност, развитие на знаия и умения и подкрепа на активни граждански групи, равнопоставеностт на хората и недискриминация

На страниците на годишния отчет може да намерите и счетоводния ни отчет, одиторския доклад и списък на получилите от ФРГИ финансиране организации. 

ФРГИ благодари на всички, с които сме си партнирали през 2019 година, на нашите дарители, на медийните ни партньори, на инициативните граждани и техните организации, които търсиха подкрепа за идеите си, на всички, с които заедно развиваме една по-добра България. 

Вярваме, че и занапред предизвикателствата на времето ще ни мотивират да бъдем все по-амбициозни и успешни!

Вижте отчета в прикачения файл.

Прикачени файлове

Сподели!