Близо 140 представители на граждански организации от цялата страна повишиха своя технологичен капацитет в рамките на инициативата „Технологии за добри каузи“ 2017 г.

Отговаряйки на съвременни тенденции и очаквания, тази година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ проведе ежегодния Ден на НПО „Технологии за добри каузи“ под формата на поредица надграждащи онлайн обучения. В рамките на един месец участниците преминаха интерактивни онлайн обучения за работа с Office 365, Power point, Access, Еexcel.

Новият формат на събитието даде възможност за участие на представители на сектора от различни точки на страната и достъп до повече от един обучителен курс.

Според направено проучване, в което се включиха 116 от всички 140 участници, 71% са категорични, че новият формат на инициативата е по-удобен, сравнено с присъствените обучения. А 68% от всички споделят, че новият формат е по-ефективен.

Най-много от участниците са преминали онлайн обучения по две от петте теми в рамките на „Технологии за добри каузи“ 2017 г. Това са обученията за Power point и Excel. Според същото проучване, 42% са се включили в обучения по 2 теми, 19% по една тема, 16% - четири теми, 14% в три и 9% в пет. Инициативата предостави възможност на участниците сами да изберат темата и нивото на обучение сред: Office 365 за начинаещи, Power point за начинаещи, Power point за напреднали, Access за начинаещи и Еxcel за напреднали. Темите на обученията са избрани след предварително проучване, проведено от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ през март 2017 г. и отговарят на различни предизвикателства пред работещите в сектора: от създаване на база данни, през представяне на резултати и отчети до популяризиране на каузите и мисията на организациите.

В обученията за Power point и Excel са участвали най-много представители на гражданските организации. 57,1% от включилите се в инициативата са преминали обучение по Power point за напреднали, 23,8% – Power point за начинаещи и Excel за напреднали – 14,3 %. Това са и темите, който участниците посочват като най-полезни за организациите, в които работят.

105 от всички участвали в проучването са категорични, че имат необходимост да участват в още онлайн обучения, като сред най-предпочитаните от тях теми са: популяризиране на работата на НПО в онлайн пространството и маркетинг, набиране на средства за НПО, работа с програми за обработване на снимки и първи стъпки в уебдизайна.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ще публикува актуална информация за предстоящи онлайн обучения на сайта си: www.frgi.bg.

„Технологии за добри каузи“ и тази година е възможна благодарение на подкрепата на Майкрософт България. Компанията е партньор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ от 2009 г. насам. Освен подкрепа за инициативата „Технологии за добри каузи“, компанията подпомага гражданския сектор в страната и като осигурява дарение на лицензирани софтуерни продукти чрез платформата ТехСуп България.

Сподели!