Мария Сефтерска е координатор на Младежка банка Пазарджик. Една от Младежките банки, които вече реализират кампания за борба с насилието в училище. Екипът започва работа по кампанията през ноември като се заема да обучи ученици от различни училища в Пазарджик да бъдат „посланици на мира“ сред връсниците си. През декември планират да организират информационни срещи по училищата в часа на класа. Срещите ще бъдат  водени от обучените ученици, в присъствието на един педагогически психолог и един доброволец от екипа на Младежката банка, а темата е: „Агресията в училище и борбата с нея“, разказва Мария.

„Използваме два основни подхода за намаляване на насилието в училище: прекия контакт и дискусии между връстници и реализиране на извънкласни образователни дейности, които да забавляват младежите. Тъй като съм убедена, че учениците имат редица идеи за справянето с формите на агресията в училище. Затова ние от Младежка банка Пазарджик решихме им дадем възможност да дадат собствено решение на проблема като организирахме конкурс за плакат на тема "Тормозът спира до тук"., продължава координаторът на Младежкат банка в Пазарджик.

Личната си мотивация да участва точно в тази кампания, Мария описва така: „ Проблемът с насилието в училище става все по-сериозен. Аз не искам да се примирявам с него, затова целя да убедя учениците, че промяната започва тук и сега и че зависи от тях самите. Стремя да „заразя" с моя дух колкото повече съмишленици и да покажа на децата в училище, че може да си готин и без да раздаваш  вербални и физически шамари.

Младежките банки са  сформирани към младежки организации или местни фондации, които набират идеи, средства и сподвижници в подкрепа на каузи, важни за самите младежи. На национално ниво програмата се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. През октомври ФРГИ успя да подкрепи 5 от 13-те младежки банки да реализират свои кампании против насилието в училище. Фондацията цели да подкрепи и останалите осем, за което са необходими общо 4 000 лв., по 500 лв. за всяка.

Всеки може да подкрепи младежите от Видин, Лом, Монтана, Перник, София, Кюстендил, Дупница и Сливен да организират кампании за превенция на насилието в училище, като се включи в дарителскта инициатива ‪#‎GivingNoViolenceTuesday и дари средства от тук.

 На снимката: Мария Сефтерска

Сподели!