През 2015 г. програма „Знания за успех“ на SAP Labs България и Фондация „Работилница за граждански инициативи“,  получи награда за най-добро сътрудничество между бизнес и НПО по време на Десетите годишни награди „Най-голям корпоративен дарител“ на Български дарителски форум. Какво е важно за успешното сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации, какво гарантира неговата устойчивост и защо двата сектора трябва да си партнират, ще научите от Моника Ковачка-Димитрова, Ръководител Проекти „Корпоративна социална отговорност” на SAP Labs България.

1. Изпращате 2015-та година с  награда за най-добро сътрудничество между бизнес и НПО. Получихте отличието за програма „Знания за успех“, която реализирате вече четвърта поредна година с ФРГИ. Според Вас от гледна точка на бизнеса какво е важно за създаването и поддържането на успешно партньорство между бизнес и НПО?

 

Неправителствените организации оперират в средата, в която са най-големите нужди, и съответно ежедневно се сблъскват с проблеми, но и с много решения. Те дават реалистична представа за потенциалните ефекти на дадена програма. Това придобито знание и опит у тях позволява на бизнеса да прецени, по какъв най-добър начин да помогне на обществото за постигане на устойчивост. За такива взаимоотношения и дългосрочни проекти е от изключително значение да имаме общи ценности и цели, както и да изградим уважение и постоянен диалог. Когато дадено НПО помага на бизнеса да създаде програма, която има реални и дългосрочни ползи за хората в нашата страна, постоянно дава идеи, обратна връзка и нови възможности, това води до чувството на удовлетвореност от полезността на програмата и в двете страни. Най-силно успешното партньорство се проявява, когато и двете страни получават видими и трайни резултати от своите програми и “Знания за успех” се превърна в една такава дългосрочна успешна програма за България.

2. Какво гарантира устойчивостта на партньорството на SAP Labs България и ФРГИ вече четири поредни години?

На първо място е необходимо да се намери правилната обединяваща цел и визия за проекта. След това се нареждат постоянен диалог и готовност за промени и подобрения в програмата, пълна прозрачност и ангажираност от двете страни  с изпълнението. От основно значение са и общите ценности и уважение към приноса и взаимната ни работа. Когато имаме тези съставки – обща визия, еднакви ценности, уважение и диалог, се раждат такива прекрасни и полезни програми, които адресират точната нужда по най-добрия начин. А когато виждаме плодовете на тази програма – ентусиазирани учители, усмихнати деца, научили повече, и ангажирани общности около училищата, това още повече ни стимулира да търсим нови и нови начини да го постигаме отново и отново.

3. Защо е важно бизнесът да си партнира с неправителствени организации?

Бизнесът си има свой фокус и въпреки че може да е много съпричастен и активно да насърчава служителите си да участват в проекти за Корпоративна социална отговорност, никога няма да постигне знанията и неутралитета в социалните проблеми, които едно НПО с разнообразни дейности и опит вече  е придобил. Всеки от нас е добър в определена област и когато използваме тези наши силни страни, получаваме повече, ако го развиваме заедно – бизнес и НПО ръка за ръка, отколкото всеки поотделно.

4. Наградата на Български Дарителски Форум съвсем не е първото отличие за програма „Знания за успех“, каква е вашата мотивация да подкрепите точно тази инициатива?

Преди четири години един от приоритетите, които беше избран на глобално ниво за Корпоративната социална отговорност на SAP, беше “Underserved youth” – в смисъла на младежи, които нямат равноправен достъп до образование. Бизнесът, в лицето на българския развоен център на SAP в  България, и НПО, в лицето на ФРГИ, заедно създадохме програмата „Знания за успех“. Фокусът на програмата избрахме след подробен анализ, какво се подкрепя от други организации, и се съсредоточихме върху тази област, която като че ли убягваше на институциите и не получаваше достатъчно подкрепа. Може би защото тези училища не са крайно нуждаещи се, но имат своите нужди, които винаги оставаха на заден план. Заедно с ФРГИ решихме, че е най-добре, ако проектите по програмата идват от самите общности и срещат тяхната подкрепа и самоучастие, като целта ни беше и да стимулираме взаимодействие между училищата, настоятелствата и общността. Така се оформи и областта на подкрепа по „Знания на успех“ – Училищни настоятелства, които с училищата подпомагат местната библиотека като средище на разпространение на знанията за общността, както и кариерни центрове, които помагат за ориентирането на децата. Програмата се съсредоточава върху малки населени места с под 50000 жители, или икономически изостанали региони, които често остават изолирани от инициативите и минимизират шансовете на децата да продължат обучението си. Нашето желание е всяко дете да имат достъп до книги, електронни библиотеки и да разбере повече за новите професии, които може да не вижда около себе си, и с цялата тази информация да пробуди желанието си да учи.

5. Близо 15 000 ученици от цялата страна получиха равен достъп до образователен и информационен ресурс благодарение на „Знания за успех“, тази година подкрепихте още 11 училищни настоятелства да превърнат училищните библиотеки в желано място за ученциите и да създадат възможности за кариерно ориентиране и развитие. С оглед на успехите, които програмата постига, каква е вашата визия за промяната в по-мащабен план. До къде искате да стигнете, какъв проблем искате да решите?

Образованието в България като цяло изостава от нуждите на бързоразвиващия се свят. Една компания и само с една програма едва ли може да адресира всичко в целия му мащаб. Наша най-голяма цел би била самия образователен сектор да е по-напредничав и да се развива с темповете, с които се развива света около нас. Това е и стремежът ни - да го подпомагаме с каквото можем. По тази причина стартирахме  допълнителни програми,  фокусирани в различни области, но преследват тази по-голяма цел - да споделим ресурси и знания и да помогнем на сектора, който обучава поколението след нас. Програмата „Знания за успех“ остава фокусирана в малки населени места и изостанали райони в помощ за електрони библиотеки, развитие на кариерни умения в учениците от тези региони. От тази година SAP подкрепя също учители по информатика и ИТ в тяхната допълнителна квалификация, като финансира участието им в едногодишен курс на Факултета по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски”.  Водим и обучаваме много студенти и преподаватели от водещите университети. Благодарение на инициативата SAP Back2School, която се зароди преди година, всеки колега има възможността да посети  училището, в което е учил, дори и в най-малките населени места, за да покаже на учениците, че всеки може да има успешна професионална реализация и за тях за това е важно да се наблегне на ученето. И това са само най-популярните програми, които българският развоен център на SAP реализира в областта на образованието.

6. Служители на SAP Labs България се включват в редица доброволчески инициативи, в които даряват труд? Как това се вписва в цялостната  визия на SAP Labs за превръщането на света в добро място?

Компанията подкрепя корпоративно доброволческия труд, като разпознаваме два такива типа. Доброволчеството с професионални знания включва най-често обучения на ученици и студенти, помощ в работата на социални предприемачи и други проекти, в които всеки колега може да вложи в подобряване на света около нас това, което е научил в работата си. Другият доброволчески труд е физическият и въпреки че не е толкова свързан с дейността ни по другите програми, е много добре приет от колегите. SAP дава възможност на всеки колега през един ден от годината да отиде с екипа си и помогне на нуждаещи се. Колегите, например, боядисват детски градини, изграждат и подобряват еко-градинки, помагат на възрастни хора да се подготвят за зимата с почистване на двора им, цепене на дърва, малки ремонти и много други благородни дейности. Този тип дейности сред природата и в помощ на нуждаещи се хора се приемат много добре от колегите, които в работното си ежедневие прекарват много часове пред мониторите. Много весел беше коментарът на една възрастна жена, когато разбра, че колеги ще отидат да й помогнат: „Е, какво сега искаш да кажеш, че ще дойдете да ми изчистите двора без пари, ей така?“. А колегите бяха възнаградени със сълзи на благодарност и признателност от жената в края на деня.

Освен с труд, наши колеги редовно участват в най-различни дарителски акции за каузи, предимно за деца. И така с малките жестове – веднъж да дадеш урок на студент, друг път да купиш нещо от благотворителен базар или да дариш пари за лечение на нуждаещ се, след това да ремонтираш еко-пътека или да купиш ботушки на дете в нужда, смятаме, че всекидневно правим дните на хората около нас по-смислени, по-хубави. Даряваме усмивки и се надяваме с тях да превръщаме света в едно по-добро място за живеене.

7. Партньорството между SAP Labs България и ФРГИ продължава с програмите „Роботика за България“  и “Study iT First”.  Каква е целта на тези програми?

Програмата „Роботика за България“ има за цел да популяризира роботиката и принципите на First Lego League (FLL) сред учителите и децата из цялата страна. Състезанията на FLL освен роботика, покриват умения за работа в екип, първи стъпки в научно-изследователски проект и много висока етика на взаимопомощ. Учениците, които са участвали в международните събития, се връщат много по-мотивирани, вдъхновени и с нови знания и вяра в своите умения да се справят със сложни проблеми и желание да помагат на останалите, докато самите те напредват. Тази година „Роботика за България“ беше пилотното издание на програмата, като в него участват учители от 17 училища. Щастливи, че три от училищата са участници от „Знания за успех“, а други две са участвали в наши инициативи в Европейската седмица за програмиране с посещения в офиса на компанията. Училищата получиха по един Lego комплект, а менторските двойки учители - обучение как да сглобяват и програмират робота, как да подходят към научно-изследователския проект и дори как да работят с екип от деца, които следва да се научат да се самоорганизират. През учебната 2015/2016 година екипите от ученици от всяко училище ще получават задания, които заедно със своят ментор ще реализират и ще научават как да програмират и сглобяват робот, както и ще подготвят  научен проект по темата „Да превърнем боклука в съкровище“. В края на годината всички екипи ще се видят на общ фестивал, където да покажат колко са напреднали в развитието си като екип и самостоятелно като негови членове.

“Study iT First” е стипендиантска програма на SAP в партньорство с ФРГИ. Тя е насочена към първокурсници в ИТ специалности на всички български университети, като целта й е да подпомогне професионалната реализация на студентите на ранен етап от тяхното обучение. Целим да подкрепим младежите, които са се насочили към ИТ, като им помогнем да се съсредоточат върху образованието си. Тази година стартирахме пилотно с програмата, като 13-те стипендианта по “Study iT First” получават месечна стипендия в рамките на две години. Освен това, всеки от тях има личен ментор от нашата компания, специалист в сферата на софтуерната разработка, който ще му помага да придобие ключови ИТ знания, ИТ умения и ще споделя успешни работни практики.


На снимката: Моника Ковачка-Димитрова

Сподели!