Николай Дичев е координатор на Младежка банка Бургас. Една от петте Младежки банки, която реализира кампания за борба с насилието в  училище. Каква е неговата мотивация да се включи в кампанията и какво ще направи той и екипът му от Младежката банка за да намалят проявите на насилие в бургаските училища, ще научите от самия него.

Николай, каква е твоята мотивация да се включиш в кампанията?

- Според мен насилието в училище е изключително опасно. То оказва негативно влияние, изразяващо се в психическо подтисничество, стрес и страх сред жертвите му.  Понякога белезите от него засягат психиката на потърпевшите за цял живот. Аз лично предпочитам да действам за решаването на проблема, отколкото бъда пасивен наблюдател.

Какво трябва да се направи за да се реши проблема?

- Необходимо е да се даде повече гласност на проблема. Учениците на първо място трябва да знаят какво отключва агресията и насилието, а след това да се научат как да се справят с тях.

Какво прави екипът на Младежка банка Бургас за да се справи с проблема?

- Екипът на Младежка банка Бургас  организира периодични срещи на учениците със  специалисти, които да им обяснят  какви са опасностите,  които може да настъпят за развитието на всеки един потърпевш и защо не трябва да допуска подобно поведение. Заедно със специалисти от институции в Бургас влизаме в класните стаи за да говорим с учениците как да се справят с насилието в училище. Освен, че обнясняваме, раздаваме и информационни материали по темата. Предвидили сме да организираме и няколко игри за превенция на насилието. С всичко това цели покажем, че проблемът с насилието в училищата е проблем на цялата местна общност и промяната зависи от всички нас. Желанието ни е учениците да осъзнаят, че конфликните ситуации се решават с диалог и разбирателство, а не ритници и заплахи.

Ако и ти смяташ, че проблемът с насилието в училище е изключително сериозен и както Николай не искаш да бъдеш пасивен наблюдател на случващото се, смяташ, че трябва да бъдат организирани повече инициативи за превенция на насилието в училище, включи се в кампанята ‪#‎GivingNoViolenceTuesday, като дариш средства тук. С тях ще подкрепиш останалите младежки банки да организират инициативи за борба с насилието в училище в осем български града:  Видин, Лом, Монтана, Перник, София, Кюстендил, Дупница и Сливен. 

На снимката: Николай Дичев

 

Сподели!