Какво представлява програмата за обучение на ментори „Роботика за България“?

Програмата е съвместна инициатива на SAP Labs България и Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като се реализира за първи път и цели да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите. С програмата искаме да подпомогнем необходимите условия за създаване и подготовка на училищни отбори по роботика чрез обучение на ментори. Менторският екип задължително следва да е от двама учители, които преподават в едно и също училище. Самите отбори по роботика се състоят от три до пет ученика, на възраст от 10 до 16 години. Отборите ще работят по изпълнението на мисии с роботите и по задание за научноизследователски проекти, което се определя на централно ниво от FIRST LEGO League.

 Защо е важно в училищата да има отбори по роботика?

В момента квалифицираните преподаватели в тази област са малко и съответно достигат до малък брой деца. Програмата ни е начин роботиката да стигне до повече деца в цялата страна и да даде нова перспектива за развитие на учителите и училищата, която съответства на модерните технологии и изисквания на развиващия се свят. Когато това се случва в синергия с училищата и то на много места, ще повишим готовността на учениците да учат технологии, който са все по-важни за бъдещите професии и ще подготвят децата да са конкурентноспособни и адекватни на изискванията.

 

Може ли учители, които не преподават технически дисциплини, да бъдат ментори на отбор по роботика?

Всеки преподавател, който борави добре с английски и компютър, може да се научи на основите, за да стартира работата с отбор. Хубаво е да има някаква инженерна и аналитична мисъл, за да помогне на децата в началото и да разбира основните концепции на роботиката, но най-важното е да иска да работи с децата и да ги стимулира да учат. Има достатъчно материали и те сами да се справят, а учителят просто да ги подкрепя и стимулира да го правят систематично и задълбочено.

 

Какво всъщност прави един ментор на отбор по роботика?

Менторът трябва да вдъхновява отбора и да подбужда интереса в децата за наука, технологии, инженерство и математика. Трябва да ги води и да им помага, когато имат нужда, но не трябва да върши тяхната работа.


Какво е необходимо, за да бъдат двама учители успешни кандидати за менторски екип по програмата „Роботика за България“?

Може би най-важното е да имат време и желание. Трябва да могат да помагат на децата в писане на лесни програми, правене на презентации, подобряване на комуникацията и основно да ги мотивират. Поне един от тях трябва да владее добре английски език и да борави свободно с компютър.

 

Какво получава всеки одобрен менторски екип?

Екипите получават по един комплект LEGO с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и маса за състезателно поле. Одобрените по програмата учители ще бъдат обучени в рамките на двудневно обучение в София (с поети транспортни разходи), като аз самият ще бъда един от обучителите. След това менторите ще имат и 6-месечна виртуална подкрепа, като отборите им ще бъдат канени на регионалните състезания, които ще се организират.

 

Какви са ангажиментите на менторските екипи в рамките на програмата?

Освен задължителното двудневно обучение в София, избраните за подкрепа менторски двойки поемат ангажимент да изградят минимум един отбор от съответното училище, който да съществува поне две години, както и да осигурят съгласието на училищното ръководство за участие в програмата и съответно създаването на училищен отбор.

 

Кое е най-интересното и вълнуващото в работата на ментора?

От моя гледна точка, като софтуерен разработчик, е интересно е да видиш приликите и разликите между работата на твоя отбор и работата на един екип в софтуерна компания. Да видиш израстването на децата и на самия отбор, как децата стават по-добри от теб самия. В по-широк аспект успехът на ментора е да събуди желанието дори само на едно дете да е знаещо, можещо и търсещо нови и по-добри решения, защото за него това ще променя целия свят.

 

Как се измерва успеха на добрия ментор – дали неговият отбор ще спечели състезанието или има и друг критерий?

Не може да се каже, че има точни критерии. Състезанието акцентира на три основни неща: екипна работа, изследователски проект и игра с роботи. За екипната работа е важно отборът да е сплотен, децата да се разбират и да работят добре заедно, да са приятели не само в отбор, но и извън него. Проектът е може би най-подценяваната категория от децата. Там те трябва ясно да знаят, че ако направят нещо иновативно в тази категория, може да подобрят живота на хората. Когато отборът иска да го постигне това, то трябва да се говори с експерти, да се мислят всякакви идеи, да се търси какво вече е направено и как да се подобри. В играта с роботи почти винаги има какво да се подобрява, но е важно децата да са положили максималните усилия и да са доволни. И, разбира се, да вземеш купа в някаква категория е „върхът на сладоледа“. Успех е независимо доколко е добър отборът, винаги да търси подобрение във всичко и то да го прави по собствено желание.

 

Разкажи ни повече за идеята на SAP да стартира програмата „Роботика за България“.

Компанията ни подкрепя First Lego League през последните четири години. На годишните състезания виждахме как децата са много въодушевени и колко много научават за краткото време за роботиката, правенето на проекти за проучване и работата в екип. За съжаление максималният брой отбори през тези години достигна едва 16 и предимно в София и няколко от Варна. Искаме с този локален формат да достигнем до повече деца и в повече градове, като се обучат нови ментори и се разрасне инициативата. Смятаме, че с тези нови умения ще помогнем значително да се подобрят знанията и способностите на учениците за бъдещето им развитие и това е основната ни програма във възрастовата група до 16 год.

Петър (първият от ляво на дясно) с отбора kasapin40, където е ментор заедно със своя колега Цветко Трендафилов

 

Кандидатствайте по програма "Роботика за България" до 10 октомври 2015 г. като изпратите необходимите документи на аддрес: konkurs@wcif-bg.org. Необходимите документи и указания за кандидатстване ще намерите тук

 

 

 

Сподели!