Програма „Спортни таланти” за трета поредна година търси мотивирани атлети, които искат  да се развиват професионално в областта на спорта и за това имат  нужда от финансова подкрепа. Както и през миналите две издания, инициативата ще финансира различни дейности, свързани със спортната подготовка, като провеждане на тренировки, участия в състезания, закупуване на необходима екипировка и т. н.

Програмата стартира в началото на януари т. г. с обявяването на конкурс. Тя се организира от българския букмейкър „Еврофутбол” в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Повече подробности за изискванията и условията за участие ни разкрива изпълнителния директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи” Илияна Николова.

Какъв е до момента интереса към програма "Спортни таланти"?

Интерес съществува и въз основа на опита ми от предишните две години на програмата бих казала, че е  голям. Доказателство за това са ежедневните обаждания в офиса на ФРГИ. Има дни с над 10 обаждания. Още едно доказателство за интереса на спортните таланти към програмата е и броят на получените вече кандидатури. В първата седмица след обявяването на конкурса получихме 4 кандидатури. ФРГИ, която за трета година подпомага „Еврофутбол“ в организирането на програмата, има опит в осъществяването и на други подобни инициативи и въз основа на тези свои наблюдения  бих могла да кажа, че това е прецедент. Обикновено, по стара българска традиция, кандидатурите се изпращат в последната седмица преди срока за кандидатстване, или даже в самия ден на крайния срок. Очакваме да получим над 100 отделни комплекта за кандидатстване.

Какво най-често Ви питат кандидатите?

Що се отнася до въпросите, които ни задават кандидатите, те са най-разнообразни. Ние не даваме консултации по съдържанието на кандидатурата. За нас е важно кандидатите сами да са определили за какво да получат подкрепа и как най-убедително да представят проекта си. Отговаряме на технически въпроси. Най-често задаваните са относно съфинансирането и препоръките, нужни за кандидатстването. Въпрос е и колко пъти един спортен талант може да получи финансиране в рамките на програмата. Решението на „Еврофутбол“ е подкрепата да бъде предоставяна не повече от три пъти на всеки отделен спортен талант, ако отговаря на другите условия за финансиране.

Разкажете повече за конкурса - до кога ще продължи, колко спортисти ще бъдат финансирани, как ще бъдат избрани.

Конкурсът е отворен за кандидатстване един месец, крайният срок е 3 февруари. Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 65 000 лева. Сумата ще бъде разделена приблизително поравно между двете възрастови групи кандидати - 16 – 20 години и 21- 25 години. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един кандидат е 5 000 лева. Така минимум 13 спортиста ще бъдат подкрепени. Вероятността да са повече е съвсем реална. Миналата година, например с бюджет от 60 000 лева финансирахме 24 спортиста. Доста често самите младежи кандидатстват с по-малки суми, понякога и комисията за оценка също предлага оптимизация  на отделни бюджети. 

По традиция извън бройката, одобрена за финансиране от Групата на съветниците, „Еврофутбол“ организира и анкета „Спортен талант на публиката“,  като победителят също получава финансиране.

Важно е да отбележим, че програмата има запазена квота за финансиране на поне един състезател с увреждания. В двете досегашни издания, обаче спортните таланти с увреждания винаги са били повече от един.

Изборът на състезателите, които ще бъдат част от програмата и ще получат финансиране  се извършва от Групата на съветниците, състояща се от представители на „Еврофутбол“, член на Настоятелството на ФРГИ, изявени български спортисти и медийните партньори на инициативата, експерти в областта на младежкото развитие и спорта.

Какво е важно да знаят младите атлети преди да изпратят документите си?

На първо място да са осигурили 20 % от сумата, за която кандидатстват, като съфинансиране. Да са намерили двама човека от спортните среди, които ги познават и които  да им дадат препоръки, както и да имат своя снимка с добро качество, представяща ги като спортисти. На второ място - да са се запознали добре с Указанията за кандидатстване и да са попълнили формуляра за кандидатстване. Именно формулярът е входната врата за програмата. В тази връзка спортните таланти би трябвало да са положили усилия и да са убедителни в представянето на своята кандидатура. Важно е не само добре да опишат своите досегашни постижения, но и да са много конкретни в онова, което искат да постигнат в рамките на програмата, пък и в представянето на своите цели като спортисти. Важно е и те лично да са попълнили този формуляр, което за организаторите е залог за желанието на младежите не само да участват в програмата, но и да се развиват професионално в избрания от тях спорт. И не на последно място, добре да са обосновали бюджета си и да са проверили дали разходите им са допустими, реалистични.

Какви са критериите, по които ще бъдат оценявани проектите?

Оценката на кандидатите се извършва на два етапа. Първият етап е оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса. Това се прави от екипа на ФРГИ. Формалните критерии са, например кандидатите да са във възрастовите граници, изисквани от програмата, да тренират индивидуален спорт, един от над осемдесетте спорта,  включен в списъка с допустими спортове за конкурса, да са попълнили формуляр за кандидатстване и да са приложили снимка и две препоръки, и не на последно място търсената сума да е до 5000 лева и да е поне 50% от общия бюджет на проекта им.

Вторият етап е качествената оценка, която се извършва от Групата на съветниците. Тук критериите са:

  • Съответствие на кандидатурата с целите на програма „Спортни таланти”;
  • Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
    Капацитет на кандидата на база на досегашния му опит;
  • Ясно поставени цели за лично развитие в областта на спорта, за който се кандидатства;
  • Ясно поставени цели за конкретни постижения чрез състезанията, лагерите и т. н., за които се кандидатства;
  • Качество на представяне на предложението.

Очакваме вторият етап да завърши към края на февруари, когато ще бъдат обявени имената на одобрените кандидати.

Трите издания на програма „Спортни таланти“ са част от мащабния социален проект на „Еврофутбол“ – „Печелиш и помагаш“. Той стартира през 2007 г. До момента чрез него са реализирани 16 кампании, насочени към различни проблемни сфери от нашия живот.

 

 

Сподели!