Г-жо Михайлова, наскоро стартира третия конкурс по програма „Спортни таланти“, която е изцяло инициирана от „Еврофутбол“. Разкажете ни повече за нея – как се стигна до осъществяването й, каква е същността й...

Създадохме програма „Спортни таланти“ преди три години – през 2011 г. Отне ни известно време да намерим най-добрата форма, за да бъдем полезни на младите спортисти. Целта бе не просто да се чуе, че „Еврофутбол“ дава едни пари, а да могат самите атлети да усетят тази помощ. Обърнахме се за съдействие към Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която вече трета година е наш партньор. Решихме да избираме кои точно спортисти да финансираме с конкурс. За да дадем обаче компетентна оценка ни трябваха специалисти, хора запознати с материята, общественици. Затова създадохме Групата на съветниците, която всяка година оценява получените кандидатури и на базата на тяхното мнение ние решаваме кои точно спортисти да подкрепим. В тази Група влизат представители на медийните ни партньори, които почти на 100 % са свързани със спорта, треньори, утвърдени състезатели и др. Всички те заслужават нашите благодарности и поздравления за отзивчивостта, защото се включват в инициативата с напълно доброволен труд.

Каква точно подкрепа да очакват новите кандидати по програмата?

В чисто финансов план сумата, която сме предвидили е 65 000 лева, това е с 5 000 лева повече от миналата година. Максималният размер на всеки един от проектите трябва да е до 5 000 лева. Това означава, че ако всички подкрепени искат горния праг финансиране, то ще можем да подпомогнем минимум 13 състезатели. Практиката обаче показва, че много рядко имаме проекти за 5 000 лева, обикновено сумите са по-малки. Ето например през първата година на програмата финансирахме 18 атлети, миналата година подпомогнахме 24-ма. Предстои да разберем колко кандидати ще получат одобрение в настоящия трети конкурс

Целта ни винаги е била да финансираме младежите за подготовката им, за екипировка, участия в състезания, възстановяване, но не само това – ние искаме да популяризираме тяхната работа, да направим по-осъществими техните мечти. Много лесно е за един топ спортист да попадне в информационния поток, да получи подкрепа, но младите, които изпитват най-голяма нужда от всичко това нямат този шанс. А една такава възможност повдига невероятно техния дух. Всички знаем колко важно е това в спорта. Така че ние сме и финансов помощник, но и морален такъв.

Кои спортисти могат да се включат в борбата за финансиране?

Подробните условия за участие в конкурса са качени на сайта ни – www.eurofootball.bg, вход Благотворителност. Най-общо той е отворен за спортисти между 16 и 25 години, практикуващи някой от индивидуалните спортове, изброени в списъка, който е публикуван също в сайта. Необходимо е да се попълни формуляра, да се осигурят и две препоръки и снимка. Важно за оценката, която ще получат кандидатите е да имат много точно заложени цели за годината и след това, а също и конкретно да посочат как очакват тези цели да бъдат постигнати, т. е. те трябва да са реалистични. Търсим последователност у кандидатурите. Например, ако досега нямаш нито една републиканска титла, трудно бихме повярвали, че ще спечелиш точно тази година европейска такава. Искаме да знаем и с какво постижение състезателите очакват да завършат участието си в дадено състезание. Това за нас са конкретни цели.

Предвид ще се взимат досегашните постижения на кандидата, както и обосновката му защо точно той/тя трябва да получи финансиране. Значение ще има и изготвянето на бюджета – дали отговаря на сроковете и поставените цели. С други думи, само постиженията на даден спортист няма да са достатъчни. Мотивацията му, точното планиране не само на бюджета, но и яснота откъде може да получи съфинансиране ще играят голямата роля.

Кога ще станат ясни имената на победителите в конкурса?

След края на конкурса, който е на 3 февруари, кандидатурите се преглеждат дали отговарят на формалните изисквания – възраст, набор от документи и т. н., след което се разпределят в Групата на съветниците, която тази година очакваме отново да се състои от около 30 човека. На база на техните оценки се взима крайното решение кои ще бъдат победителите. Планираме това да се случи към края на февруари. Тази година отново ще проведем и допитване за „Спортен талант на публиката“.

Защо „Еврофутбол“ се нагърбва с такава нелека задача, като програма „Спортни таланти“, като се има предвид, че дори не очаквате данъчни преференции от спонсорствата си, както е по другите страни?

 „Еврофутбол“ е добър приятел и партньор на всички големи спортни форуми в нашата страна, както и незаменима част от историята и подкрепата за развитието на аматьорския спорт у нас с редица свои инициативи. „Спортни таланти“ е резултат от дългогодишната ни практика да бъдем полезни на спорта въобще. Философията, която ние проповядваме от години е, че спортът дава нов смисъл в живота на нашите деца, той носи отговорност, но и радост, а най-голямата отговорност на държавата, а и на частният бизнес, е да осигури място и условия за спорт на подрастващите. Ще се радвам, ако и други компании последват нашия пример и допринесат в тази посока. Ние вярваме, че сме не просто финансово необходими на младите атлети, но сме и техни партньори в израстването им в личностен и професионален план – ние популяризирахме техните успехи и постижения, подкрепяме ги преди всяко състезание и изслушваме техните проблеми, често помагайки и за разрешаването им. Така затвърждаваме своята позиция в традицията да правим добро, обявявайки за пореден път, че законният хазарт в България има социална насоченост.

За финал – какво ще пожелаете на младите спортисти?

Да бъдат здрави, търпеливи и упорити! Да вярват в успеха си и да не се отказват да го преследват! И  разбира се, да сбъдват мечтите си!

Сподели!