12 първокурсници, изучаващи информационни технологии ще бъдат подкрепени във второто издание на стипендиантската програма “Study iT First”. Студентите са избрани след проведен конкурс измежду 136 кандидати.

Стипендиантската програма “Study iT First” подкрепя таланта и уменията на младежи с желание и потенциал за развитие, както и професионалната им реализация.

Студентите ще получават безвъзмездна месечна стипендия за една академична година, като стипендията е с опция за удължаване до две академични години при постигнати отлични резултати. Стипендиантите ще придобият допълнителни умения и възможност за практика със съдействието на ментори, специалисти в сферата на софтуерната разработка, както и  допълнителна възможност за стаж през лятото в SAP Labs България. Като поощрение за добро представяне, други четирима студенти получават възможност за менторство и възможност за летен стаж.

Целта на SAP Scholarship Program “Study iT First” е да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен. “Study iT First” е част от новата образователна инициатива, която компанията реализира с Фондация „Работилница за граждански инициаитиви“ от 2015 г.

В пилотното издание на “Study iT First”  през академичната 2015 – 2016 г. бяха подкрепени 13 пъровокурсници. Ето какво споделя за програмата, един от тях: „Програмата ми допада най-вече с това, че стимулира студентите да придобият по-добра академична подготовка преди да се гмурнат в света на бизнес софтуера. Стипендиите като тази са добра причина да се съсредоточиш върху лекциите, упражненията и контролните, така че след години теоретичните знания ще се отплатят добре.“

 

Сподели!