Общо 136 са получените кандидатури във второто издание на стипендиантската програма „Study iT First“.  Програмата подкрепя мотивирани студенти по информационни технологии на ранен етап от тяхното обучение като улеснява професионалното им развитие и реализация чрез консултиране, менторство и стаж по специалността.

Конкурсът по програмата бе отворен за студенти първи курс редовно обучение от всички български университети.

Програмата предлага стипендия, личен ментор и работни практики в SAP Labs България. При постигнатигнати отлични резултати месечната стипедния може да бъде удължена до две академични години.

В момента тече предварителна оценка на получените кандидатури. Всички кандидати ще получат информация дали са допуснати до тест и последващи интервюта.  Крайното решение за избраните стипендианти ще се вземе до 10 ноември 2016 г., а тестовете и събеседванията с кандидатите ще се проведат до 4 ноември. При невъзможност за лична среща такава може да бъде осъществена чрез Skype.

“Study iT First” е стипендиантска програма на SAP Labs България, реализирана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Програмата стартира през 2015 г., като в  пилотното издание бяха подкрепени 13 първокурсника. Вижте какво споделят те за програмата тук

Сподели!