ФРГИ обявява конкурс “Развитие на лидерство в местната филантропия" със срок за кандидатстване: 31.01.2014 г. Конкурсът е по програма "Развитие на обществените фондации в България".

Цел на конкурса: Подкрепа за развитието на устойчиви механизми за набиране на средства от местни дарители в подкрепа на гражданските организации

Срок за кандидатстване: 31 януари 2014 г., за проекти, които стартират през 2014 г.

Срок за разглеждане на предложенията: 28.02.2014 г.

Продължителност на проектите: до 1 календарна година

Тип грант: насрещно финансиране в размер 1:1 на основата на план за развитие; не е необходимо средствата да са набрани в момента на кандидатстване – финансирането се отпуска на траншове по договорен проектен план; необходимо е организацията да постигне планираната финансова цел до края на проекта.

Размер на гранта: от 5 000 до 10 000 лева за една календарна година

Не повече от 50% от гранта може да се използва за административни разходи.

От юли 2009 г. ФРГИ работи като национална подкрепяща организация на обществените фондации в България, като отпуска финансиране за тяхното институционално укрепване. Обществените фондации са нестопански организации, чиято основна цел е развитие на местното дарителство като източник за финансиране на граждански инициативи и повишаване качеството на живот в общностите. Обществените фондации обединяват индивидуални и корпоративни дарители и финансират на конкурсен принцип проекти на местни НПО и неформални групи. За последните 4 години, обществените фондации, подкрепени от програмата, набраха и разпределиха общо 3 386 419 лева в подкрепа на проекти, които повишават качеството на живот в общностите и стимулират активното гражданско участие.

Отчитайки нарастващия интерес на различни организации и граждански групи към развитие на местното дарителство с цел привличане на средства за важни обществени каузи, ФРГИ включва нов компонент в Програмата за развитие на обществените фондации: подкрепа за развитието на лидерство в местната филантропия. Оперативните грантове, отпускани от програмата ще бъдат достъпни за всички местни организации и неформални групи или коалиции от НПО, които работят системно за развитие на механизми за набиране на средства от местни източници в подкрепа на разнообразни каузи, дефинирани от граждани.

формуляри за кандидатстване и общите условия на програмата ще намерите тук.

Сподели!