На 31 март 2015 г. изтича крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса  „Развитие на лидерство в местната филантропия“. Конкурсът е насочен към организации, които развиват дарителството като един от основните ресурси за подкрепа на граждански каузи или предлагат иновативни начини за привличане на дарители.

Успешните кандидати ще получат финансиране на 50 % от предвидения в проекта едногодишен бюджет за развитие на своята дарителска програма, обучения за развитие на капацитет за набиране на средства, помощ за реализиране на дарителската програма, както и участие в събития за обмяна на опит със сродни организации, развиващи дарителството. Повече информация за конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване ще намерите тук

От юли 2009 г. ФРГИ подкрепя създаването на инфраструктура за дарителство и улесняване на дарители от една общност да даряват за каузи в своята общност. Фондацията правим това чрез „Програмата за развитие на обществени фондации в България“, фонд “Развитие на лидерство в местната филантропия", който е част от програмата. Подробности за програмата ще научите тук или на сайта communityfoundations.bg

 

Сподели!