ФРГИ обявява конкурс за отпускане на грантове за институционално развитие на обществени фондации по програма "Развитие на обществените фондации в България".

Срок за кандидатстване: 06 януари 2014 г. за периода януари-декември 2014 г.

Срок за разглеждане на предложенията: 15 януари 2014 г.

Продължителност на проектите: 1 календарна година

Тип грант: насрещно финансиране в размер 1:1 на основата на план за развитие; минимален транш от 5 000 лева при доказване наличието на съответната набрана сума за оперативни разходи.

Размер на гранта: от 5 000 до 20 000 лева за една календарна година

Не повече от 50% от гранта може да се използва за административни разходи.

Какви дейности се финансират: Всички дейности, които допринасят за развитие на капацитета на обществените фондации да изграждат култура на дарителство в общността. Например:  въвеждането на иновации за набиране на средства от граждани и фирми; обучения на екипа; развитие на дарители (дарителски мрежи); комуникационни стратегии; повишаване ефективността на дарителските програми  и т.н. Допустимо е част от средствата да се ползват и за набиране на средства, ПР кампании, годишни събития за отчитане пред общността и дарителите, и др. Не е допустимо използването на гранта за регрантинг. 

От юли 2009 г. ФРГИ работи като национална подкрепяща организация на обществените фондации в България, като отпуска финансиране за тяхното институционално укрепване. Обществените фондации са нестопански организации, чиято основна цел е развитие на местното дарителство като източник за финансиране на граждански инициативи и повишаване качеството на живот в общностите. Обществените фондации обединяват индивидуални и корпоративни дарители и финансират на конкурсен принцип проекти на местни НПО и неформални групи.

От 01 юли 2009 г. до 31 август 2013 г. включително, обществените фондации в България набраха и разпределиха общо 3 386 419 лева в подкрепа на проекти, които повишават качеството на живот в общностите и стимулират активното гражданско участие. Институционалната подкрепа за обществените фондации в България ще продължи до 30.06.2015 г. с финансиране от Фондация Чарлз Стюърт Мот.

Крайният срок за кандидатстване е 6 януари 2014г.

Повече информация, както и формуляр и указания за кандидатстване, можете да намерите тук

Сподели!