Консултативният съвет по програма „ИРИС“ в четвъртък проведе редовна среща, за да разгледа подадените кандидатури в периода от 1.08 до 7.08.2020 г. Разгледани бяха проектните предложения на 3 организации. От тях една организация е одобрена за финансиране. Това е Фондация "Мисия Криле" от град Стара Загора, която ще получи финансова помощ в размер на 19 600 лева.

С това броят на организациите, подпомогнати от програмата, става 17 от 67 кандидатствали. Те получават общо 318 052 лева.

По-долу можете да намерите пълен списък с имената на одобрените организации, както и одобреното финансиране за техните проекти.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Прикачени файлове

Сподели!