На 26.04.2017 г. в ПГ по гуризъм се проведе кръгла маса за обсъждане на проблемите и търсене на решения при агресивни ситуации и предприемане на адекватни мерки. Събитието се организира по проект „Искрата е у всекиго“, финансиран по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата помощна Фондация „Велукс“. Проектът се реализира от фондация ,,Малък Зограф''.

По време на събитието отговор на въпроса „Как да спрем агресията в училище?“ заедно търсиха представители на отдел ,,Закрила на детето'' към община Самоков, учители, ученици и родители.

Целта на организаторите бе да предложат нестандартни форми за справяне с агресията в неформална среда. Участниците доброволно се включиха в срещата с разкази за себе си и свои съученици за агресивни случаи. От своя страна присъстващите представители от отдел ,,Закрила на детето'' от община Самоков запознаха децата с техните права и предложиха услугите си при нерешими агресивни случаи.

Проект „Искрата е у всекито“ работи за това институциите от град Самоков да се приближат до учениците и обратно - учениците да осъзнаят, че могат да разчитат на тях. Да се създаде усещане у учениците с агресивно или жертвено поведение, че има органи в града ни, които гарантират сигурността и справедливостта в обществото и осигуряват стабилност при възникнали конфликтни ситуации, да се запознаят лично с техни представители, да проследят механизмите, по които работя и да се обсъдят принципни положения в ситуации на агресия.

Сподели!