Към материала

Компаниите остават най-големият благодетел с близо половината от всички дарения през 2012 г. След тях се нареждат фондациите, а физическите лица са предоставили около 4% от общата сума. Най-малък е делът на едноличните търговци. В това разпределение като цяло не се наблюдават сериозни промени в сравнение с 2011 г.

Най-предпочитаната сфера за дарителство за бизнеса остава социалната. Според изпълнителния директор на фондация "Работилница за граждански инициативи" Илиана Николова това не е изненадващо, тъй като натискът в социалната област е най-голям. 

Сподели!