Отворен е конкурсът за набиране на участници в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

Инициативата ще подкрепи развитието на 60 нови лидери на граждански организации, в следващите 6 години. Участниците в проекта ще получат достъп до обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри и прависти.

Конкурсът е насочен към представители на граждански организации на възраст до 35 години и с опит между 1 и 3 години в гражданска организация. Участието в него става чрез изпращане на необходимия пакет документи за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@frgi.bg в срок до 15 март 2019 г. Подробни указания за кандидатстване, вижте тук.

Участниците в обучението ще бъдат избрани въз основа на следните критерии: съответствие с формалните изисквания, оценка на мотивацията за развитие в сектора и преференция - ако кандидатът владее английски език, има опит в управлението на проекти и е представител на НПО от необлагодетелстван географски райони/или НПО, създадено от представители на уязвими групи.

Целия материал, вижте тук.

Сподели!