Към материала

17 менторски екипа от по двама учители ще бъдат подкрепени да създадат отбор по роботика във второто издание на програма „Роботика за България“. 

В отборите по роботика учениците работят за изпълнението на  различни мисии с обществена насоченост. Паралелно подготвят презентации на разработени от тях научноизследователски проекти. Участието в отбор по роботика дава възможност за придобиване на нови знания в областта на науката и технологиите чрез практически занимания, както и развитие на умения за презентиране и работа в екип. Чрез заниманията по роботика учениците работят в екип по разрешаване на важен местен проблем, който тази година е свързан с Животните, нашите съюзници.

Целият материал четете тук

Сподели!