Консултативният съвет по програма ИРИС проведе традиционната си среща в четвъртък. Тази седмица бяха разгледани две нови проектни предложения, но нито едно не е одобрено за финансиране. 

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!