Специализираната болница по акушерство и гинекология „Проф. д-р Димитър Стаматов“ във Варна вече разполага с нов Фетален монитор. Оборудването е осигурено от Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“ в рамките на проект „Профилактична програма за бъдещи майки от маргинализирани групи.“ Апаратът е монтиран в отделение „Паталогична бременност“ и ще се използва за скрининг и превенция на тежки последствия при раждане на високорискови бременни жени.

Средствата за закупуване на апарата са набрани от Обществения дарителски фонд от местни дарители.

Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“ е една от петте обществени фондации, които ФРГИ подкрепя. Обществените фондации управляват средства, предоставени от голям брой дарители и отпускат финансиране на граждански инициативи. Фондацията е посредник между местните дарители и организациите на гражданското общество (НПО, неформални групи). Заедно с това, обществените фондации реализират и важни за общността инициативи.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя развитието на обществените фондации в България от 2009 г. насам.

Сподели!