На 6 август 2020 г. беше проведено поредното, девето заседание на Консултативният съвет на програма „ИРИС“. Разгледани бяха общо 4 кандидатури, получени в периода 25-31 юли. За финансиране беше одобрен един проект, на стойност 18 716 лв. 

С него до момента по програма ИРИС са финансирани общо 15 проекта, с получено финансиране на обща стойност 283 539 лв. 

Името на одобрената организация е Сдружение "Нов избор", Кресна 

До момента сме получили 66 кандидатури, а търсеното финансиране е на стойност 1 233 691 лв.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!