От днес се приемат предложения за Google.org Impact Challenge. Инициативата ще подкрепи проекти, които да посрещнат предизвикателствата, свързани с омразата, екстремизма и безопасността на децата, както онлайн, така и офлайн. Финансирани ще бъдат проекти на общности, които предлагат нови образователни подходи, иновативни технологични решения и др.

Конкурсът е отворен за неправителствени организации, социални предприятия, академични и изследователски институции. Допустими са кандидати от цяла Европа.

Предложения се приемат до 28 юни 2019 г. Кандидатстването става чрез попълване на онлайн формуляр на английски език. Минималната стойност на финансирането, за което може кандидатства една организация е 50 000 евро.

Основните критерии, на които трябва да отговарят инициативите са: въздействие, иновативност, реалистичност и възможност за мултиплициране. Повече подробности, вижте тук.

Жури ще определят кои са идеите с най-голям потенциал. Победителите ще получат от финансиране от Google.org. Победителите ще бъдат обявени на специална церемония през декември 2019 г.

Google подкрепя български неправителствени организации, като предоставя през платформата TechSoup дарение на следните програми AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ като единствен партньор на TechSoup за България валидира всички кандидатстващи организации за програмите на Google, свързани с продуктите на Google.

Сподели!