#ПочтеностВдарителството

Не само в настоящите условия на пандемия и здравна криза, българските институциите със своя политически и финансов ресурс вече повече от 20 години очевидно не успяват да се справят с проблемите в страната и България продължава да бъде единствената държава - членка на ЕС, в която гражданите събират средства, за да спасяват животи. В допълнение родители и семейства са принудени да осигуряват сами средства за рехабилитация, особено на деца със заболявания от нервно-мускулния спектър. Така държавата, която има годишен бюджет в здравната и социална сфера от около 3 милиарда, оставя гражданите си да търсят финансова подкрепа предимно от индивидуални дарения чрез така наречените механизми за “краудсорсинг“.

Ролята на държавата в социалната и здравна сфера, често се заменя и с обикновен популизъм или цели за личен пиар. Образувалият се вакуум закономерно роди стотици кампании за лечение. Дарителството е процес, в който доверието се гради бавно и последователно. Работата за развитие на дарителството изисква освен морал, професионализъм, отдаденост и енергия, но и познаване на проблемите. Изисква отговорност от организаторите на кампании да бъдат прозрачни и отчетни пред дарителите и получателите на дарения.

За съжаление само един единствен акт, може да го разруши. Надяваме се дарителите и организациите, работещи в полето на дарителството да направят своите изводи. Най-вече да не спират да правят добро достойно и почтено.  #ПочтеностВдарителството

Фондация "Работилница за граждански инициативи" съвместно с колеги от други граждански организации споделяме своята реакция спрямо създалата се ситуация в настоящото отворено писмо:

ОТВОРЕНО ПИСМО

8 ноември 2020 г. 

Изнесените в медиите факти за управлението на една дарителска платформа справедливо предизвикаха скандал и напрежение, защото при дарителството най-важно и най-крехко е доверието. Работата в тази сфера изисква морал, професионализъм, отдаденост и енергия, а дарителската култура се изгражда и възпитава с години.

Като организации, които работят за развитие на дарителството и гражданското общество в България, смятаме, че причините за подобни скандали трябва да се коментират открито и честно.

Как се стигна дотук, че вместо да вдъхновява, дарителска платформа е повод за възмущение?

Безспорен факт е, че здравната система у нас не работи ефективно и не гарантира адекватна и навременна помощ на всички нуждаещи се. През последните години бяха разрушени добре работещи механизми, какъвто беше Фондът за лечение на деца. Още през 2016 година, когато започнаха скандалите около фонда, довели до закриването му и прехвърлянето на дейността му в НЗОК, предупреждавахме публично, че това неминуемо ще доведе до лавина от дарителски кампании за лечение, за които няма ясен регламент, а съдбите на стотици деца ще зависят от дарители. Реално работеща система за лечение на хора в чужбина никога не бе изградена. В момента НЗОК поема лечение в чужбина, но за първите 9 месеца на тази година за лечение на деца в чужбина например са отпуснати 547 013 лв., докато от дарители в кампании са събрани милиони. Социалната подкрепа за хората с увреждания също е минимална, особено за децата с увреждания, които често не получават най-доброто в областта на терапията и грижата, поради недофинансираната система и липсата на средства у техните семейства. Институциите очевидно не се справят и България продължава да бъде единствената страна в ЕС, в която гражданите непрекъснато събират средства, за да спасяват животи.

В същото време огромна част от гражданските организации (сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства, клубове), които допринасят за решаване на значими социални проблеми, променят човешки съдби и помагат там, където държавата не достига, работят основно благодарение на дарители. И не бива да допускаме почтени организации и инициативи несправедливо да понесат последствията от разрушеното доверие към една платформа.

Ето защо очакваме компетентните органи бързо да извършат проверка и да информират обществото за резултатите от нея. Ако има злоупотребили с доверие или финанси, те да бъдат бързо и ефективно наказани. За да се върнем колкото може поскоро към почтената и устойчива дарителска среда, която и дарителите, и надарените заслужават.

Жизнено важно е обаче и още нещо – ние, като общество, да се обединим и да изискаме от държавата създаването на адекватни и работещи финансови механизми, които да осигуряват навременно и качествено лечение за болните. А не отговорността за здравето и живота на хиляди хора да бъде прехвърляна изцяло върху дарителите.

През годините не една и две кризисни ситуации доказаха, че дарителите винаги са там, където има нужда от подкрепа и надежда. Благодарим ви!

С уважение,

1. Български дарителски форум

2. Фондация „Работилница за граждански инициативи”

3. Фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността”

4. Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“

5. Фондация „Карин дом“

6. Американска фондация за България

7. Сдружение „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

8. Национална мрежа за децата

9. Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“

10. Българска Фондация Биоразнообразие

11. Фондация „За нашите деца“

12. Асоциация на парковете в България

13. Български център за нестопанско право

14. Фондация за децата в риск по света

15. Търговско-промишлена палата Стара Загора

16. Граждански клуб „ЛИПА“ (Либерална Икономика, Прогрес и Активност), Стара Загора

17. Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“

18. Фондация „Еврика“

19. Фондация „Дечица“

20. Български фонд за жените

21. Инициативата #ЗаДоброто

22. Българско сдружение лимфом

23. Фондация „Мисия Криле”

24. Фондация „Заслушай се”

Сподели!