Консултативният съвет по програма „ИРИС“ проведе редовната си среща за оценка на подадените проекти в периода 4-ти – 18-ти септември. Разгледани бяха 4 проекта.

Финансова подкрепа на стойност на 7700 лв. получава сдружение „Бъдеще за всеки“ от град Монтана.

Кандидатствали по програмата от нейното стартиране до сега са общо 87 организации. От тях одобрени да получат финансова подкрепа са общо 23.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!