По данни на МОН, през 2014 г. в над 80 % от училищата в страната има регистрирани случаи на проявена агресия. През 2015 г. процентът се е повишил до 85 %. През 2016 г. има записани 2270 случая на физически и над 2700 случая на вербален тормоз в училище. Това е тенденция, която се повтаря и повишава с всяка изминала година. От две години насам от търновското сдружение „Стъпка по стъпка“ работят за намаляването на насилието в училище чрез театър. „Агресори“ и „жертви“ разменят ролите си, за да разберат и другата гледна точка и за да станат по-толерантни.

„През последните две години благодарение на проект „Айде де. И аз го мога“ 40 младежи от Велико Търново научиха, че да си различен не е престъпление, а преимущество, научиха се да общуват помежду по-ефективно и да се приемат един друг. Постигнахме този резултат чрез театрални работилници. Младежите разработиха етюди, вдъхновени от близки до тях примери за училищен тормоз. Всеки даде своя принос - някои от тях бяха писатели, други режисьори, трети актьори или сценаристи. Благодарение на участието си младежите придобиха важни социални умения.“, коментира Юлиян Вълчев от Сдружение „Стъпка по стъпка“ и координатор на проекта.

Проектът „Айде де. И аз го мога“ се реализира за период от две години, като през първата година се включват 20 младежи на възраст от 14 до 19 години, а пред втората година още 20. Всички участници са ученици с идентифицирана нужда от подкрепа: застрашени от отпадане от училище и проявяващи агресивно поведение. Повечето от участиците са ученици от СУ „Емилиян Станев“. От направено проучване в същото училище става ясно, че има намаляване в процента на случаите на агресия. Чрез проведени проучвания и допитвания до психолозите в училищата, през 2017 г. се забелязва понижаване на проявите на агресия с 0,5 % в сравнение с предходната.

„Участието ми в работилницата беше много забавно, запознах се с нови хора на моята възраст и най-вече се научих да общувам с тях много по-лесно. Ние всички работихме в екип, мисля, че успяхме да се сработим като едно цяло. Това е защото се научихме да се приемаме един друг и да подхождаме с разбиране“, споделя Михаела, един от участниците в проекта.

Заедно с театралните работилници, участниците от проекта се срещат и с психолога Биляна Ботева. Ето как тя коментира наблюденията си от проекта: „През втората година на проекта „Айде де. И аз го мога“, по време на първите ми срещи с учениците участващи в него, наблюдавах как те се осланят на агресията като начин да разрешат спор, да изразят несъгласие, да облекчат вътрешното си напрежение и тревожност. При провеждане на редица беседи с учениците им предложих адекватни съвети за справяне с агресията и насилието в реалния живот. Организирах също и срещи с дискусии, по време на които децата изказаха виждания и опит как са ставали участници или свидетели на проява на агресия или тормоз в училище и извън него. Скоро, забелязах промяната която се появи в агресорите и „жертвите“. Едните - от постоянно нервни и избухливи млади хора, се превърнаха в такива, които могат да споделят и контролират негативните си емоции и чувства; да разтоварват напрежението по ползотворен за тях начин. Формираха система от ценности и нравствени качества - емпатия, доверие, съпреживяване, толерантност. Другите – от затворени и неуверени, станаха по-открити, развиха въображението си и дори успяха да станат приятели с някогашните си врагове.. Смятам, че проекти като този наистина оказват позитивно въздействие върху младото поколение.“

Проектът на Сдружение „Стъпка по стъпка“ приключва в началото на август тази година. А от екипа на проекта са убедени: „Откриването на агресивни прояви в ранен етап и реализирането на целенасочена превантивна дейност по посока на формирането на различни позитивни нагласи е сигурно средство за осигуряване не само на безопасно детство, но и на дълъг и ползотворен живот като възрастен. Дълг на всяко общество е да осигури необходимите дългосрочни програми и специалисти за преодоляване на агресията при децата.“

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Дъга“ 2015-2017 г.и с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“.

Сподели!