Тринадесет първокурсници в ИТ специалности ще получават стипендия в пилотното издание на “Study iT First”, стипендиантската програма на SAP Labs България, реализирана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Стипендиантите се запознаха със своите ментори, които ще им помагат по време на обучението им, на своеобразно откриване на “Study iT First”.

В неформална обстановка студентите имаха възможност да се срещнат със своите ментори и останалите стипендианти. Всички демонстрираха ентусиазъм да започнат още веднага своето съвместно развитие. Стоян Велев и Иван Атанасов, мениджъри в SAP Labs България и едни от организаторите на програмата, бях домакини на събитието и споделиха, че се вдъхновяват от таланта на младите хора. Те пожелаха успех на студентите в тяхното обучение и съвместна работа с менторите, както и ги посъветваха да вземат максимума от това, което им дава университета и възможността да се съветват и да търсят помощ от истински професионалисти в ИТ сферата.

Програмата “Study iT First” е насочена към първокурсници в ИТ специалности на всички български университети и цели да подпомогне тяхната професионалната реализация от ранен етап на обучението им. В конкурса по пилотното издание на програмата тази година бяха разгледани кандидатурите на 317 студента. “Study iT First” ще подкрепи младежите, като им помогне да се съсредоточат върху образованието си. През двете академични години, в които ще получават стипендия, те ще трябва да демонстрират придобиване на нови знания и умения в ИТ сферата, както и отлично справяне с учебния материал в университета. Получаването на стипендията е обвързано с техните резултати от обучението им.

 

Сподели!