19 300 лв. са набраните средства по време на петия Дарителски кръг  „За Варна“. Събитието се проведе на 25 март от 18:00 часа в Арт салона на радио Варна. Три каузи в подкрепа на развитието на Варна ще бъдат реализирани със събраните средства. Организатор на инициативата е  Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна".

Дарителският кръг е уникален метод за набиране на средства, при който организациите представят лично своите идеи и каузи пред дарителите. Това дава възможност на дарителите да се запознаят с проблемите, които организациите срещат и да станат техни дарители или доброволци. Моделът „Дарителски кръг“ е въведен в България през 2012 г. от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е вдъхновен от опита на The Funding Network, UK, организацията въвела и разпространила модела в над 15 страни по целия свят.

Трите каузи, които обединиха дарители от Варна са:

СЕМЕЙНА РАБОТИЛНИЦА – ПРОГРАМА „ХЛЕБОТЕРАПИЯ": Изграждане на духовни ценности в семейството, чрез възраждане на традициите „По пътя на хляба..."

Организация – изпълнител: Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения. Проектът акцентира върху възраждане на традициите, на нови форми на участие на лицата с умствени затруднения в обществения живот, утвърждаването на хлеботерапията като модел за социално въздействие и взаимоотношения на съпричастност. С този проект се подпомагат проблемите с липсата на толерантност, неразбиране и неприемане на различията, чрез уъркшопове и групови месения на значими празници от българския празнично-обреден календар

ОТКРИЙ ПРИЯТЕЛ – ПОДАЙ РЪКА НА ДЕТЕ ОТ СОЦИАЛЕН ДОМ: Създаване на повече условия за социално включване, чрез ангажиране на деца и ученици от социалните домове със спортни занимания

Организация – изпълнител: Гражданска група „Стохос". Проектната идея цели под формата на спортни занимания да създаде контакт между две групи деца (доброволци и деца от социалните домове), като провокира у тях мислене, че приятелите са приятели, защото си помагат, когато е необходимо, без значение от това в какво социално положение се намират. Проектът предвижда провеждане на голям спортен турнир.

 МЛАДЕЖКИЯ ПУЛС НА ВАРНА: Социално включване на младежи в неравностойно положение, чрез теоретично и практическо обучение

Организация – изпълнител: Сдружение „С грижа за младите".В рамките на проекта ще бъде проведено обучение на младежи от уязвими групи на тема: «Видеозаснимане, операторски умения и монтаж». Обучените младежи ще направят видеофилм „Младежкия пулс на Варна", който ще се излъчва по мобилната медия BUS TV. По време на практически занимания по „Арт терапия" младежите ще изработват различни изделия на морска тематика, които ще разпространяват по време на празника на Варна.

Сподели!