След появата на пандемията от COVID-19 и преминаването в дистанцинна форма на обучение в края на миналата учебна година, голяма част от децата в община Вършец не успяват да продължат обучението си, поради липса на средства, техника и умения да работят с нея. В отговор на създалата се ситуация, Сдружение „Вазовци“ организира допълнително обучение за учениците от СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, с което да наваксат пропуснатото.  

Проектът "Подкрепа за допълнително обучение на учениците от Средно училище "Иван Вазов" - гр. Вършец се реализира след получено одобрение за финансиране по програма "ИРИС". Обучението се провежда на открито в двора на корпус 1 на СУ „Иван Вазов“, под шатри, предпазващи от слънце и дъжд, със столове, маси и мобилни бели дъски, закупени с предоставеното финансиране. 

В резултат над 140 ученици или 1/3 от общия брой ученици в училището, наваксват пропуснатото, актуализират и допълват своите знания. Едновременно с това проектът подпомага над 120 семейства от общината, като облекчава семейния им бюджет, чрез осигуряване на храна, напитки и учебни материали за учениците по време на обучението, напълно безплатно. 

Програма „Ирис“ е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!