В четвъртък Консултативният съвет по програма „ИРИС“ проведе своята редовна среща, за да обсъди кандидатурите, получени до 4-ти септември.

Разгледани бяха общо 5 проекта – изпратени до ФРГИ в периода 28 август – 4 септември. Като високо цени положеният труд на кандидатите и техните добри идеи и сериозни намерения за подкрепа на различни деца и семейства, Съветът реши да не подкрепи нито едно от разгледаните предложения. Всяко едно от предложенията отговаря на сериозни нужди, но по една или друга причина не отговаря на целите на програмата.

Всяка една от организациите може да преработи своето предложение и да кандидатства отново.

До момента по програма "ИРИС" са кандидатствали общо 83 организации, а одобрените остават 22.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!