До 31 януари представители на граждански организации от цялата страна могат да участват в проучването на информираността и нагласите към ЛГБТИ* (лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора). Проучването има за цел да установи до каква степен представителите на неправителствения сектор у нас са информирани за правата на ЛГБТИ хората у нас и какви са нагласите им към тях. Проучването е анонимно и се провежда онлайн тук.

Анализът на получените резултати ще бъде публикуван на сайта: lgbti.frgi.bg, достъпен от 15 февруари 2018 г. Същият ще се използва по време на информационните семинари, в които ще бъдат включени граждански организации от цялата страната.

Проучването е част от проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България“, който има за цел да повиши чувствителността към проблемите, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България. Проектът се съ-финансира от Европейската комисия по програма „Права, равенство и гражданство“, и се изпълнява от консорциум от организации в състав: Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Асоциация Българско училище за политика „Димитър Паница“, Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“, Фондация „Глас България“ и Младежка ЛГБТ организация „Действие“.

Проектът предвижда активна работа с четири основни групи хора, имащи решаваща роля в промяната на нагласите към ЛГБТИ хората и приемането им в обществото. Това са учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество. Освен изследване на нагласите на гражданските организации, в проучването ще бъде включени и останалите групи: учители, политици и бизнес лидери. За всяка група е предвиден отделен въпросник.

Включи се в проучването за НПО тук.

Още за проекта чети тук.

Сподели!

Свързани статии