От началото на 2018-та година са в сила изменения и допълнения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които започва практическата реализация на регистърната реформа на българските юридически лица с нестопанска цел. В своята основна част тя се изразява в преминаването на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към специално създадения за Регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

Детайлна информация за регистърната реформа, която представя новите законови изисквания и начинът, по който следва да се осъществят на практика.

Всякакви въпроси относно регистърната реформа при юридическите лица с нестопанска цел можете да задавате по електронна поща на ngo@ngorefine.bg или като се свържете с Центъра за оценка на въздействието на законодателството по начините, посочени тук.

Сподели!