Общо 273 инициативи за подобряване на живота е подкрепила Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) през 2017 г. Подкрепените инициативи са подобрили живота на 295 общности – географски и по интереси, в които пряко са включени 120 000 души. Стойността на отпуснатото финансиране от страна на ФРГИ за последната година е в размер на близо 650 000 лв. Това сочат данните от Годишния отчет на ФРГИ за 2017 г.

Вярваме, че по-добрият живот е възможен в добре развитите общности. Затова предоставяме финансиране и други ресурси на граждански организации да развиват себе си и общността, от която са част. Идеите за повишаване на качеството на живот, зад които застанахме през изминалата година са в областта на социалното развитие, иновациите в образованието, дарителство и подкрепа на личния потенциал и талант.

Малко над 50% от отпуснатите средствата през 2017 г., са за развитие на деца и младежи от по-малки населени места в страната, както и зачитане на правата и включване на хора от различни уязвими групи в живота на общността.

През 2017 г. увеличихме инвестициите си в областта на образованието, чрез стартирането на инициатива „Запознайте си и програмирайте“. Само за последната година проектите в сферата на образованието са обхванали над 20 000 ученици. Проекти са за иновации в образованието, където учениците са активни участници в образователния процес и където имат възможност да учат чрез преживяване. За нас е важно, членовете на една общност да развият способностите си и да реализират успешно себе си. Защото само така могат да допринесат за цялата общност.

Untitled.png

Продължихме да работим и през изминалата година за въвеждането и установяването на дарителски практики, така че общностите да не разчитат на чужда подкрепа, а да могат да се справят сами с проблемите си. През 2017 г. организирахме мащабна дарителска кампания – Национална седмица на Дарителските кръгове, която се проведе в пет български града и обедини над 500 дарители. В резултат от кампанията ще се реализират 28 важни за общностите инициативи.

Успешните хора изграждат устойчиви общности и обратно – добре развитите общности са среда за развитие на таланта. Затова инвестираме в хората – да развият своя потенциал и да бъдат полезни на себе си и на своята общност. През изминалата година 118 души получиха стипендии да развият себе си през различни сфери – академично, професионално, кариерно, личностно.

И през 2017 г. фокус в работата ни беше развитието на капацитета на гражданските организации, които са основен двигател за промяна в местната общност. Подкрепяме сектора не само чрез програмата за дарение на технологични продукти TechSoup България, но и като споделяме опит и създаваме възможности за обмяна на добри практики и знания.

Нашата работа е възможна благодарене на нашите съмишленици - индивидуални дарители и корпоративни дарители, частни фондации, публични организации, медии и доброволци. Благодарни сме на всички тях, които вървят заедно с нас по пътя към по-добрия живот.

Истории за хората и организациите, които не чакат, които в проблемите виждат решения, които работят и превръщат своята общност в по-добро място, чете на страниците на Годишния отчет на ФРГИ за 2017 г. тук.

Сподели!